We hebben veel kennis over hoe we ons op de werkvloer beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Maar tegen slecht leiderschap hebben we geen bescherming. Dit zegt Anders Örtenblad, hoogleraar arbeidswetenschappen, die oproept tot een leiderschapsdebat. Lees over de vijf meest voorkomende oorzaken van slecht leiderschap, volgens onderzoekers.

Er zijn jaren van leiderschapsonderzoek, plank na plank gevuld met managementboeken. Toch is slecht leiderschap wijdverbreid. Dat is de mening van Anders Örtenblad, hoogleraar arbeidswetenschap aan de Universiteit van Agder in Noorwegen.

Als je nadenkt over alle energie en tijd die wordt besteed aan onderzoek en advisering over leiderschap, dan zijn we niet goed bezig en doen we niet veel te weinig aan de problemen. Het raakt werknemers, eigenaren, belastingbetalers, het klimaat en de leiders zelf.

Hij roept op tot een debat en meer onderzoek naar de redenen waarom de situatie is zoals deze nu is. Leiderschapsonderzoek richt zich van oudsher op de kwaliteiten die nodig zijn om een ​​goede leider te worden. In de afgelopen twintig jaar zijn er meerdere onderzoeken geweest naar de kenmerken van slecht leiderschap, maar dat onderzoek zelf staat nog in de kinderschoenen en er is meer nodig, zegt hij.

In de bloemlezing Debating Bad Leadership: Reasons and Remedies heeft hij internationale leiderschapsonderzoekers bij elkaar gebracht die verschillende perspectieven kunnen bieden op de vraag waarom er zoveel slechte leiders zijn. Met het boek wil hij het gesprek aangaan over oorzaken en oplossingen, in eerste instantie binnen de academie, maar hij wil ook over leiderschap op onze diverse werkvloeren.

We moeten tot een situatie komen waarin slecht leiderschap in de werkomgeving wordt meegenomen, net zo als wanneer er gepraat wordt over bepaalde chemicaliën die gevaarlijk zijn. Als we kijken naar hoeveel mensen zich slecht voelen of risico lopen op schade voor hun gezondheid, denk ik dat slecht leiderschap in het algemeen voor meer problemen zorgt, zegt Anders Örtenblad.

Wat is slecht leiderschap?
Er is meestal een onderscheid tussen wat onethisch is en wat niet effectief is. Onethisch kunnen bijvoorbeeld leiders zijn die beslissingen nemen die henzelf ten goede komen in plaats van het bedrijf, of die wet- en regelgeving overtreden. Ineffectief is dat door slecht leiderschap de gestelde (b.v. omzet) doelen niet worden bereikt.

Maar de definities moeten worden verfijnd, vindt hij. Leiderschap kan op korte termijn effectief zijn, maar op de lange termijn leiden tot het instorten van het bedrijf. En wat constructief is voor het bedrijf, kan destructief zijn voor de werknemers.

DIT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE OORZAKEN VAN SLECHT LEIDERSCHAP
In het boek Debating Bad Leadership: Reasons and Remedies werpen de onderzoekers licht op een aantal verschillende oorzaken van slecht leiderschap. Anders Örtenblad belicht vijf van hun meest voorkomende verklaringen:

 1. Werving moet verbeteren.
  We werven de verkeerde mensen aan voor leiderschapsrollen die het dus niet goed kunnen doen. Er is onder meer de verklaring van gelijkheid. Bestaande slechte leiders rekruteren mensen die op hen lijken.
 2. De leiderschapsrol is verkeerd omschreven
  Wij stellen zeer hoge eisen aan mensen die leidinggevende posities bekleden. De posities zijn vaak bovenmenselijk en daarom moet de leiderschapsrol moet op een andere manier worden vormgegeven.
 3. Leider geworden om de verkeerde reden
  Ze zijn meer geïnteresseerd in macht, meer loon en status, dan in het leiden van anderen.
 4. Geen leiders maar volgers.
  Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om zich uit te spreken, dit om leiders hun werk goed te laten doen. Het kan een herziening van de arbeidsmarktregels en -wetten vereisen voor volgers om zich uit te spreken.
 5. Leiders hebben te weinig kennis
  Velen worden gepromoveerd omdat ze goed zijn in het vak, maar je moet leren ook een goede leider te zijn.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder