beroepsziekten

V.S.A.B. Vergemakkeling SchadeAfhandeling Beroepsziekten.

“Het is schrijnend dat mensen, die door hun ziekte toch al zo zwaar getroffen zijn, vaak zo lang moeten vechten om schadevergoeding te krijgen. De bewijslast ligt nu volledig bij de werknemers.” (Ton Heerts – commissievoorzitter)

Schadeafhandelingen van beroepsziekten – zoals ziekten die veroorzaakt zijn door Chroom-6 – moeten in de toekomst eenvoudiger worden. De onafhankelijke commissie ‘Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten’ (VSAB) werkt aan voorstellen om procedures minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend te maken.

Uiteindelijk moeten slachtoffers van beroepsziekten de geleden schade, als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, makkelijker kunnen verhalen. De commissie presenteerde recentelijk haar advies aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De door de commissie voorgestelde algemene tegemoetkoming moet snel en zonder hoge drempels verkregen kunnen worden. Voorwaarde is dat het aannemelijk is dat een ziekte veroorzaakt is door het werken met gevaarlijke stoffen. Zo’n regeling moet openstaan voor alle (voormalig) werkenden die getroffen zijn door een beroepsziekte als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen.

Op 12 Juli 2020 geeft de op 9 juli aangetreden staatssecretaris van Sociale Zaken Bas van ’t Zand het volgende aan: “Het kabinet gaat ‘werk maken’ van een schaderegeling voor wie ziek is geworden door te werken met gevaarlijke stoffen.“

Uiteraard is het afwachten hoe lang deze nieuwe schaderegeling nog op zich zal laten wachten…


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder