lijst zzs website

De ZZS- Navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. Het geeft een indruk welke ZZS geëmitteerd of gebruikt kunnen worden bij welke bedrijfstakken. Het instrument kan het bevoegd gezag ondersteunen bij het omgaan met ZZS in vergunningen.

Meer weten? Volg dan deze link.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder