Een uitzendbureau moet bijna 11000.- euro voorschot betalen naar aanleiding van een arbeidsongeval, veroorzaakt door een ondeugdelijk ladder. Deze ladder was geleverd tijdens werkzaamheden door een onderaannemer.

Het betreffende uitzendbureau heeft niet voldaan aan haar zorgverplichting volgens de Arbowet door te controleren of de werkzaamheden van de uitzendmedewerker wel veilig uitgevoerd konden worden…

Ook heeft het uitzendbureau de uitzendmedewerker tewerk gesteld terwijl zij wist dat uitzendmedewerker NIET verzekerd was tegen ziektekosten, en betreffende uitzendmedewerker hierover niet heeft aangesproken.

Mocht u als uitzendbureau willen weten of uw uitzendmedewerkers op locatie WEL volgens de geldende wet- en regelgeving werkzaam zijn, neem dan contact op met Arbostart (info@arbostart.nl) voor een quick-scan op locatie bij de inlener!


Hieronder een kleine weergave van de uitspraak van 29 juli 2021:

4.9. De kantonrechter is verder van oordeel dat (uitzendbureau) Werktalent in dit geval niet heeft voldaan aan haar zorgverplichting om te voorkomen dat [eiser] in de uitoefening van zijn werk-zaamheden schade lijdt.

Werktalent heeft weliswaar persoonlijke beschermingsmiddelen verschaft aan [eiser] en heeft bij (inlener) Smes navraag gedaan naar de arbeidsomstandigheden, maar gelet op het feit dat [eiser] (zeer) risicovolle werkzaamheden verrichtte en de kans op arbeidsongevallen dus groot was, had van Werktalent een meer actieve houding mogen worden verwacht, bijvoorbeeld door er actiever op toe te (laten) zien dat er ter plaatse daadwerkelijk werkzaamheden werden verricht met deugdelijk en veilig materiaal.

Nu niet (voldoende) is gebleken dat dit laatste is gebeurd, is Werktalent als formele werkgever aansprakelijk voor de schade die [eiser] ten gevolge van het op 15 oktober 2018 plaatsgevonden ongeval heeft geleden en nog zal lijden. De in dit kader gevorderde verklaring voor recht zal daarom worden toegewezen.

Gehele uitspraak lezen? Volg dan deze link!

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder