Na aanleiding van een arbeidsongeval op 8 mei 2018 is het slachtoffer na een lang ziektebed op 29 april 2021 overleden. Het slachtoffer was werkzaam als werknemer van verdachte. De rechtbank kwalificeert dit handelen als overtreding van artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 308 van het Wetboek van Strafrecht. De rechtbank veroordeelt verdachte voor dit feit tot een geldboete van € 30.000,– waarvan € 15.000,– voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

Op 8 mei 2018 heeft zich een bedrijfsongeval voorgedaan, waarbij een werknemer van verdachte ernstig lichamelijk letsel heeft opgelopen. Het slachtoffer is in een blijvende toestand van totale bedlegerigheid en hulpbehoevendheid terechtgekomen, omdat hij vrijwel niet meer in staat was tot enig zelfstandig handelen. Verdachte is verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid van de B.V. en daarmee voor de veiligheid van werknemers. [verdachte] heeft nagelaten de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, waardoor het ongeval met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft kunnen plaatsvinden. De rechtbank rekent dit verdachte aan.

Het ongeval, dat uiteindelijk heeft geleid tot de dood van het slachtoffer heeft grote gevolgen voor de nabestaanden. Ter terechtzitting is namens verdachte toegelicht dat het ook voor de bestuurders/Algemeen Directeur van de B.V. een zeer tragische gebeurtenis was en dat contact met de nabestaanden is gehouden. De rechtbank realiseert zich dat onherstelbaar leed aan de nabestaanden is toegebracht en dat een strafoplegging, in welke vorm of omvang dan ook, dit leed niet ongedaan zal kunnen maken.

De rechtbank weegt in de zaak tegen verdachte ook mee dat het bedrijf inmiddels niet meer actief is en dat geen omzet meer wordt gegenereerd en dat het besluit tot opheffing door de AVA reeds is genomen.

Het gehele vonnis lezen? Volg dan deze link.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder