(tekst uit uitspraak)

Het bevreemdt de kantonrechter dat het kennelijk eenvoudig mogelijk is om de alligatorschaar met de hand te bereiken, dat er geen veiligheidsvoorzieningen waren getroffen om dat te voorkomen en dat er geen RI&E was opgemaakt.

Dat het, zoals [verweerder] heeft verklaard, een minuut duurde voordat de machine was uitgeschakeld na het indrukken van de stopknop acht de kantonrechter een weinig aannemelijke verklaring voor het ongeluk. Voor zover [verweerder] daarmee de gewone aan-/uitknop heeft bedoeld, gaat de kantonrechter ervan uit dat [verweerder] met al zijn werkervaring wel wist hoe deze aan-/uitknop functioneerde.

Voor zover [verweerder] daarmee de noodstop bedoelt, acht de kantonrechter het opmerkelijk dat in het Inspectierappor van SZW geen enkele opmerking over de langzame werking van die stopknop is gemaakt. Al met al is er naar het oordeel van de kantonrechter sprake van een noodlottig arbeidsongeval dat meer het gevolg is van onvoorzichtigheid dan van opzet of roekeloosheid.

Door [verweerder] is volmondig beaamd dat de arbeidsrelatie ondertussen wel ernstig is verstoord. Volgens hem is dit veroorzaakt doordat [verzoekster] hem op staande voet heeft ontslagen terwijl hij nog in het ziekenhuis lag, doordat [verzoekster] vervolgens een rechterlijke uitspraak heeft genegeerd door te weigeren loon uit te betalen en doordat [verzoekster] haar re-integratieverplichtingen niet is nagekomen.

Verder lezen? Volg dan deze link!


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder