Toedracht: het slachtoffer was bezig met snijbrandwerkzaamheden aan een liftkooi die ter hoogte van de zesde verdieping hing van een gebouw op de bouw-/ slooplocatie te Maastricht. In de liftschacht-Oost, waarin de liftkooi hing, ontbraken vrijwel alle onderdelen die normaal gesproken in een liftschacht aanwezig zijn, zoals de geleiderails, het contragewicht en de kabels. De liftkooi was geborgd met een vanginstallatie, een soort noodrem die de liftkooi beschermt tegen vallen. Om de liftkooi te slopen, heeft het slachtoffer, terwijl hij in de liftkooi stond, eerst de linkervang met een snijbrander weggesneden en vervolgens de rechtervang. Nadat de rechtervang was weggesneden, is de liftkooi vanaf de zesde verdieping circa 35 meter naar beneden gevallen. Het slachtoffer bevond zich op dat moment nog in de liftkooi. Hij is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

Uit de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting van 30 november 2021 is gebleken dat verdachte in de Risico inventarisatie & evaluatie (hierna: RI&E), die gold ten tijde van het ongeval, wel in zijn algemeenheid de risico’s van werken op hoogte en de daarbij behorende risico-beperkende maatregelen schriftelijk had vastgelegd, maar niet specifiek ten aanzien van het slopen en/of demonteren van een lift(kooi) op hoogte. In het Veiligheids- en Gezondheidsplan (hierna: V&G-plan) dat betrekking had op de sloopwerkzaamheden op de bouw-/slooplocatie [naam 1] en in de Taak Risico Analyse (hierna: TRA) was aan het slopen en/of demonteren van een (lift)kooi op hoogte evenmin aandacht besteed. De vertegenwoordiger van verdachte heeft aangegeven dat hij de risico’s van het slopen van de liftkooi en de risico-beperkende maatregelen mondeling met het slachtoffer heeft besproken, maar deze zijn niet schriftelijk vastgelegd. Daar komt bij dat specifiek ten aanzien van het slopen/demonteren van de desbetreffende liftkooi geen toolbox is gegeven alsook dat voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden op 13 juni 2018 geen TRA en/of Last Minute Risico Analyse (hierna: LMRA) is uitgevoerd en op schrift gesteld.

Meer lezen, volg dan deze link.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder