Er moet een klus worden uitgevoerd aan een verkeerslichteninstallatie, waarbij de uit te voeren werkzaamheden zo weinig als mogelijk verkeershinder mogen veroorzaken. De betreffende werkzaamheden besteed jij als opdrachtgever uit aan een onderaannemer – welke soortgelijke werkzaamheden vaker voor jou organisatie heeft uitgevoerd.

Op 12 mei 2016 is bij een ongeval op een kruispunt in Zevenaar [slachtoffer 1] , een (ingeleende) medewerker van verdachte, om het leven gekomen. Daarnaast heeft [slachtoffer 2] ernstig letsel opgelopen waarvoor hij in het ziekenhuis is opgenomen geweest en behandeld. Naar het zich laat aanzien heeft hij daarbij blijvend letsel opgelopen, waardoor hij zijn werk niet meer volledig kan doen.

De rechtbank concludeert dat opdrachtgever [verdacht bedrijf] en de opdrachtnemer [medeverdacht bedrijf] voor wat betreft de verantwoordelijkheden neergelegd in de arbeidsomstandighedenwet, beide als werkgever kunnen worden aangemerkt.

Als zodanig zijn zij ook beide verantwoordelijk voor de veiligheid op de arbeidsplaats als bedoeld in artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De rechtbank constateert dat bij het opmaken van de offerte, maar ook nadien, geen rekening is gehouden met de specifieke maatvoering en de omstandigheden van het het kruispunt aan de weg. Hadden zij, of één van hen, dat wel gedaan dan hadden zij vooraf kunnen zien dat er botsingsgevaar zou zijn bij werkzaamheden boven de rijbaan, indien deze niet ruimer zou zijn afgezet als op de dag van het ongeval het geval was.

Het ongeval zelf toont al aan dat de arbeidsplaats niet zodanig is ontworpen dat gevaar voor veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen. Met de juiste maatregelen had het ongeval niet kunnen gebeuren.

De rechtbank stelt voorts vast dat opdrachtgever [verdacht bedrijf] en opdrachtnemer [medeverdacht bedrijf] samen in het kader van dit project de verantwoordelijkheid hadden voor de te treffen verkeersmaatregelen en het houden van controle en toezicht hierop.

Tussen hen was sprake van een zodanig nauwe en bewuste samenwerking in de aanloop naar de werkzaamheden toe en bij de uitvoering van die werkzaamheden, waarin zij beiden een substantieel en wezenlijk aandeel hebben gehad, dat sprake is van medeplegen.

Volledige uitspraak lezen? Volg dan deze link!

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder