Het was in de chirurgie dat de moderne prehab iets meer dan tien jaar geleden werd geïntroduceerd, toen als een methode om de patiënt weerbaarder te maken vóór een zware operatie, maar vooral om de tijd voor genezing en herstel daarna te verkorten.

Overbelasting door werk sluipt er vaak heel langzaam in. Het heeft ook gevolgen: toenemend onvermogen om bijvoorbeeld taken/ werkzaamheden uit te voeren. Prehab kan een dergelijk proces doorbreken. Cornelia Karlberg legt uit wat dat betekent.

Prehab is een woordmix van “preventie” en “revalidatie”, en is een begrip dat steeds meer wordt benadrukt in het beroepsleven.

  • Als managers vroege signalen van ongemak (mogen) leren interpreteren, kan veel leed en kosten worden bespaard door tijdig tegenmaatregelen te nemen.

Er zijn drie processen:

1. Signalen dat een werknemer zich niet lekker voelt op of naast zijn werk, zo vroeg mogelijk herkennen

2. De oorzaken achterhalen : ongeschikte arbeidsomstandigheden, persoonlijke omstandigheden of beide

3. Opstellen van een actieplan voor preventie. En natuurlijk opvolgen dat het plan wordt gevolgd en werkt

De doelen van een actieplan kunnen bijvoorbeeld zijn:

1. regelmatig trainen/ sportschool

2. veranderende eet-, drink- en rookgewoonten

3. overige bekende gezondheidsproblemen

4. aanpassen van taken en / of werkzaamheden

5. korter werken/ verandering van werkgever

En draag van de kant van het bedrijf zaken bij als sociale steun, hulpmiddelen en misschien gedeeltelijk gewijzigd takenpakket.

Hier speelt de bedrijfsgezondheidszorg een rol. Cornelia Karlberg is een “casemanager”, wat betekent dat ze zowel een drijvende kracht als een ondersteuning is voor degenen die betrokken zijn bij de organisatie van het werk van een bedrijf met de wettelijk vereiste werkaanpassing en rehabilitatie. Prehabins kunnen hier worden opgenomen.

Bedrijven hebben vaak hulp nodig om de afspraak voldoende concreet te maken.

  • Dat is waar we binnenkomen, met de opleiding voor alle managers, zegt Cornelia Karlberg.

Ze geeft voorbeelden van een bedrijf. De managers hadden geleerd aandacht te besteden aan het kortdurende ziekteverzuim van hun medewerkers. Als het voor iemand toeneemt, is dit een teken dat mogelijk prehab-inspanningen nodig zijn.

Maar er zijn ook andere, subtielere signalen, bijvoorbeeld als een medewerker van gedrag of houding verandert, snel geïrriteerd raakt of zich begint terug te trekken. Dergelijke signalen kunnen ook worden meegenomen bij de beoordeling of een verandering nodig is.

  • Het is de verantwoordelijkheid van de leidinggevende om te reageren op signalen van een medewerker dat niet alles klopt, benadrukt ze.

Onderzoek en statistieken (in o.a. Zweden) tonen aan dat er werkplekken zijn waar tekortkomingen te laat aan de oppervlakte komen – ‘school’voorbeelden zijn onderbezette kleuteropvang waar mensen hard werken in het belang van collega’s en kinderen.

  • Misschien kun je dat voor een bepaalde periode doen, maar niet op de lange termijn, zegt Cornelia Karlberg.

Vervolgens wordt de gevoeligheid en het vermogen van de manager om een ​​dialoog te creëren op de proef gesteld. Dialoog is een sleutelbegrip in de prehab.

  • Voordat een plan van aanpak wordt opgesteld, moet de manager een gesprek aangaan over wat er aan de hand is. In dat kader kunnen wij in de bedrijfsgezondheidszorg helpen met kennis die de manager niet verwacht te hebben, zegt Cornelia Karlberg.

Het kan zijn dat de werknemer juist behoefte heeft aan contact met de zorg, leren omgaan met stress en ontspannen, of leefstijl veranderen.

  • Vanuit ons oogpunt gaat de dialoog niet alleen over het individu dat het werk doet en niets meer, maar ook over een goed gevoel. We werken aan een duurzaam arbeidsleven dat mensen niet voortijdig overbodig maakt.

Bedrijven hebben veel te winnen bij prehab. Cornelia Karlberg neemt als voorbeeld een bedrijf waar investeringen drie tot zes keer meer hebben opgebracht in de vorm van betere prestaties en minder kort en langdurig ziekteverzuim. Ongeveer dezelfde “return on investment” wordt gerapporteerd van andere bedrijfsgezondheidscentra.

De werkgever kan in Zweden een subsidie ​​krijgen om “deskundige ondersteuning te gebruiken bij het onderzoeken, plannen, initiëren, implementeren en opvolgen van op de werkplek gerichte maatregelen” via de Zweedse Socialeverzekeringsmaatschappij. Het wordt werkplekgerichte revalidatieondersteuning genoemd en is een uitkomst voor prehab-initiatieven.

  • Maar zelfs zonder dergelijke ondersteuning is het altijd beter en goedkoper om te voorkomen dan bijvoorbeeld langdurig ziekteverzuim en te rehabiliteren, zegt Cornelia Karlberg.

vertaald uit het Zweeds door Henk Stuiver

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder