Waar is die zo benoemde en beroemde menselijke maat gebleven in Nederland? Wetgever pleegt doelbewust onttrekking gespaarde Pré pensioengelden van uitkeringsgerechtigden.

Wat is Pré pensioen?

Pré pensioen is een spaarpotje welke je eind jaren ’80, jaren ’90 en enkele jaren begin 2000 op kon bouwen om na je 60e korter te kunnen werken of eerder met pensioen te kunnen gaan.

Verder was het tevens mogelijk om het na je pensioen als extra aanvulling uit te laten betalen. Meestal is/ was de start van uitbetalen de pré pensioenleeftijd van 62 of 63 jaar.

Wat is er aan de hand?
Het zal je maar overkomen, arbeidsongeschikt te raken of zonder werk te komen zitten als je de 60 gepasseerd bent… Het is al geen ‘pretje’ om langdurig ziek of werkeloos te worden, laat staan om op die leeftijd nog een andere baan te vinden.

Maar van de andere kant ben je blij dat er in Nederland een goed vangnet is in Nederland, je krijgt in ieder geval nog 70% van je laatst verdiende loon. (hieraan is uiteraard, terecht, wel een maximum dagvergoeding aan verbonden.)

Totdat… je bericht krijgt dat jou Pré pensioen (spaarpotje) vrij valt. Hiervan krijg je uiterlijk 1 jaar van te voren bericht van de pensioenuitvoerder/ verzekeringsmaatschappij.

In ditzelfde bericht staat tevens dat je het Pré pensioen eventueel door kunt schuiven (jaarlijks) tot aan jou werkelijke pensioendatum. Je moet dan een, meestal bijgevoegde, verklaring laten ondertekenen door jouw werkgever.

En daar begint de ‘ellende’, je wilt het geld (nog) niet, want je hebt het niet nodig omdat je er (op dat moment) van uitgaat dat je vrij snel opnieuw een baan hebt, en als je een fulltime baan hebt je er ook nog niet aan toe bent om korter te gaan werken. Dus doorschuiven dat Pré pensioen, en je neemt contact op met het UWV, jou huidige ‘werkgever’.

Maar dan kom je van een koude kermis thuis…. Want het UWV is geen werkgever maar een uitkerende instantie. Met andere woorden, de verklaring om het Pré pensioen een jaar door te schuiven wordt niet getekend door het UWV…

Langer ziek of zonder werk dan je dacht.
Indien je uitkering krijgt via het UWV, dan moet je regelmatig ‘inkomsten uit arbeid’ opgeven. Deze invuloefening is verplicht. Doe je het niet, wordt je gekort of krijg je geen uitkering meer.

Één van de vragen luidt of je inkomsten uit arbeid hebt ontvangen, hieronder vallen ook vrijvallende (Pré) pensioenregelingen. Indien dit het geval is dan dien je bruto op te geven wat je hebt ontvangen van de pensioenuitvoerder/ verzekeringsmaatschappij.

Dit bruto bedrag wordt dan in mindering gebracht op jou bruto uitkering. Met andere woorden, met de door jou bijeen gespaarde spaarpotje om korter te kunnen gaan werken of eerder met pensioen te gaan wordt deels jou uitkering gefinancierd!

Je bent helemaal verbluft als je er achter komt dat hiervoor in 2006 doelbewust wetgeving is opgetuigd om 60 plussers in een dergelijke situatie te ‘motiveren’ om fanatiek op jacht te gaan naar een nieuwe werkgever. Maar dat het weinig zin als het slagingspercentage van 60 plussers om een nieuwe werkgever te vinden al meer dan 15 jaar nog geen 3% bedraagt..

En dit nota bene terwijl de 60 plussers welke nog werkzaam zijn hun spaarpotje jaarlijks kunnen blijven doorschuiven..

Je denkt dan, weet je wat, we gaan in beroep tegen de beslissing van het UWV. Je laat je jou spaarpotje toch niet op deze manier afpakken? Je hebt je hele leven gewerkt, altijd netjes je premies betaald… En hoezo werk uit inkomen? Dit is inkomen uit een in het verleden opgebouwd spaarpotje!

Dus heb je rechten opgebouwd (en een spaarpotje), en dus recht op een rechtmatige uitkering omdat je langdurig ziek of geen werk meer hebt, en je helaas veel langer zonder baan blijft dan je had gedacht.

In beroep gaan tegen beslissing UWV.
Je gaat dus in beroep. Het beroep wordt afgewezen. Je hebt echter de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. De ‘lagere’ rechter geeft, ondanks dat je aangeeft dat er rechtsongelijkheid is tussen werkenden en niet werkenden, het gelijk aan het UWV.

Daar sta je dan met lege handen. Wat te doen? Overleg met een advocaat leert dat het geen zin heeft om in Hoger Beroep te gaan. Je bent eigenwijs en wilt tot het uiterste van je mogelijkheden gaan, je betaalt de leges voor het Hoger Beroep en…

Verliest opnieuw….. Echter; De Centrale Raad van Beroep is duidelijk in het vonnis, er is sprake van een doelbewuste keuze van de wetgever en de enige partij die hierin eventueel een wijziging kan brengen is dus ook diezelfde wetgever.

Ondertussen:

  1. – Jaarlijks tienduizenden benadeelden in zowel binnen- als buitenland,
  2. –  Pré – Pensioen discriminatie tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden, zij;
    – kunnen fluiten naar het in het verleden opgebouwde spaarpotje
    – worden gediscrimineerd ten opzichte van de werkenden
    – worden middels gelegitimeerde wetgeving bestolen van hun spaargeld

Uitspraken:

Assen; LEE 19/3060 WW KEEK, 9 April 2020 Beroep afgewezen

Utrecht; CRvB 20/1491 WW R01296., 16 November 2021, Hoger Beroep afgewezen

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder