De definitieve versie van de hernieuwde richtlijn PGS 31 Nieuwe Stijl ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is gepubliceerd op de PGS-website. In PGS 31 zijn regels opgenomen voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan vloeibare brandstoffen) in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties.

 

Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn:

  • Ontwerpen
  • Bouwen
  • Gebruiken (in werking hebben)
  • Onderhouden
  • Inspecteren/herclassificeren van deze installaties.

Het doel van de regels uit PGS 31 is om een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren.

Waarom is PGS 31 Nieuwe Stijl nodig?

In deze PGS Nieuwe Stijl is de inhoud op een risicobenadering gebaseerd. Vanuit de scenariobeschrijving wordt het risico bepaald. Deze risico’s zijn afhankelijk van het gebruik van de tank. Door deze nieuwe opbouw zijn de hieraan gekoppelde doelen en maatregelen meer gestroomlijnd en zijn er proportionele maatregelenpakketten opgenomen.

Moet ik straks aan de richtlijn voldoen?

PGS 31 is goedgekeurd door de PGS-stuurgroep en vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Het voornemen bestaat om deze richtlijn op te nemen in het stelsel van de Omgevingswet. Hierdoor kunnen bedrijven die vallen onder de algemene rijksregels of vergunningplichtig zijn, gebruik maken van PGS 31 Nieuwe Stijl. Vooruitlopend op het moment dat deze PGS-richtlijn wettelijk is verankerd, biedt de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) informatie over hoe te handelen.

U vindt de definitieve versie PGS 31:2024 versie 1.0 (januari 2024) hier.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Op de PGS-website is meer informatie over PGS 31 te vinden: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/pgs31/

Voor vragen en reacties kan men contact opnemen met het PGS-programmabureau, e-mail: PGS@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder