Volgens psychologisch onderzoek is het percentage jongeren dat onredelijk hoge eisen aan zichzelf stelt de afgelopen 10-20 jaar toegenomen. Mensen die lijden aan perfectionisme lopen het risico op zowel een burn-out als slechtere prestaties op het werk.

Sociaal psycholoog Thomas Curran is onderzoeker aan de London School of Economics en auteur van het boek ‘The Perfection Trap – Embracing the Power of Just Right’. Hij raakte geïnteresseerd in perfectionisme omdat hij zelf leed onder de hoge eisen die hij aan zichzelf stelde.

Ambitieus en nauwgezet zijn moet volgens Curran niet verward worden met perfectionistisch zijn. “Het is een natuurlijke drang om het goed te willen doen. Maar als je jezelf voortdurend pusht en onmenselijke eisen aan jezelf en anderen stelt, wordt het negatief.

– “Perfectionisten geloven dat ze perfect moeten zijn om mee te tellen en om geliefd te zijn bij andere mensen,” zei hij tijdens het webinar “Hoe ontsnap je aan de perfectieval”.

Jongeren eisen tegenwoordig meer van zichzelf
Thomas Curran heeft drie verschillende en soms overlappende types van perfectionisme geïdentificeerd:

  • zij die perfectie van zichzelf eisen,
  • zij die geloven dat de wereld perfectie van hen verwacht en, ten slotte,
  • zij die verwachten dat anderen perfect zijn en daarom overdreven kritisch en veroordelend worden over andere mensen.

Bevolkingsonderzoeken, die jongeren sinds het einde van de jaren 1980 dezelfde vragen over eisen en prestaties hebben gesteld, laten zien dat de groep die gelooft dat de wereld perfectie van hen eist de afgelopen 10-20 jaar drastisch is toegenomen. Deze toename valt samen met de opkomst van smartphones en sociale media,” zegt Mr Curran.

– Jongeren van nu worstelen met veel hogere eisen aan zichzelf dan vorige generaties.

Perfectionisme is problematisch omdat het een risicofactor is voor depressie, burn-out en eetstoornissen, zegt de heer Curran.

Verrassend genoeg leidt het op de werkplek tot slechtere prestaties, iets wat hij de perfectionisme-paradox noemt. Hij heeft dit aangetoond in een experiment waarbij een groep mensen op hometrainers moest fietsen. Op basis van gezondheidsgegevens kregen ze instructies over hoe snel en hoe ver ze moesten kunnen fietsen in een bepaalde tijd. Toen ze klaar waren, kregen alle deelnemers te horen dat ze hun doel niet hadden bereikt, maar dat ze het nog een keer mochten proberen.

– Wat er vervolgens gebeurde was interessant. De deelnemers die geen perfectionisten waren, presteerden hetzelfde of zelfs iets beter bij de tweede poging. Maar de perfectionisten presteerden slechter omdat de schaamte om de eerste keer te falen zo groot was. Ze geven liever op omdat ze koste wat het kost falen willen vermijden.

Dit is de reden waarom perfectionisten vaak uitstellen, volgens Thomas Curran. Liever dan het risico te lopen om te falen, stellen ze taken uit of vinden ze het moeilijk om dingen over te dragen en te zeggen dat iets af is.

Vijf tips om perfectionisme tegen te gaan

  • Bied jezelf aan! Wees niet bang om je authentieke zelf te laten zien. Dat is wat je collega’s en vrienden leuk aan je vinden. Niemand is perfect – we zijn mensen!
  • Herinner jezelf aan alles wat je hebt bereikt! Probeer niet zo hard voor jezelf te zijn als je ergens niet in slaagt. Denk aan alles wat je hebt gedaan wat goed is uitgepakt en aan alles wat je in je leven hebt bereikt om te zijn waar je nu bent. Schrijf dingen op die je hebt gedaan waar je blij mee bent en herinner jezelf daaraan als je tegenslagen hebt.
  • Denk, goed genoeg! Mensen die last hebben van perfectionisme stellen taken vaak uit omdat ze zo bang zijn om te falen. Het is beter om aan de slag te gaan en ‘het gewoon te doen’ en de kans dat je de taak ook echt afmaakt is veel groter. Denk dat het goed zal gaan – je hebt dit eerder gedaan!
  • Geef prioriteit aan herstel! Perfectionisten gunnen zichzelf vaak geen vrije tijd. Maar als je sport, met vrienden omgaat of andere dingen doet waardoor je je goed voelt, zul je later beter presteren op je werk.
  • Overwin negatieve gedachten! Als perfectionist raak je vaak verstrikt in irrationele gedachten dat je een bepaald resultaat moet behalen anders wordt het een ramp. Durf na te denken over wat er gebeurt als je het niet haalt. Je zult merken dat de harde eisen die je aan jezelf stelt overdreven zijn.

Vertaald uit het Zweeds door Arbostart.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder