Een interessante, veelvuldig terugkerende gevoerde discussie. De zin of onzin van LMRA, Fine, Kenney en Wiruth, Risicoscore Matrix, TRA en dergelijke. Belangrijk in deze is om bij de basis te beginnen, namelijk de voorbereidingen van de uit te voeren werkzaamheden, waarbij bij voorbaat mogelijke (bijna) incidenten niet uitgesloten zijn.

Werkvoorbereiding
We gaan het hier niet hebben over (financiële) risico’s m.b.t. beheer en onderhoud van een chemische plant, een IT bedrijf o.i.d. en ook niet over het veilig kunnen vervangen van een stopcontact of het veilig repareren van een lekkende kraan, maar over het veilig uit kunnen voeren van werkzaamheden op een werkvloer in de industrie.

In dit voorbeeld gaat het over het vervangen van een pomp en enkele afsluiters binnen een (chemische) procesinstallatie. Gelukkig wordt een VK steeds vaker bij de werkvoorbereiding van dergelijke klussen betrokken, wat min of meer standaard is in de (Petro) chemie, echter elders (Bouw) nogal eens te wensen overlaat.

Het betreft een pomp met 2 afsluiters inclusief elektromotoraandrijving. Totaal gewicht ca. 1500 kg. Deze bevindt zich op 5 meter hoogte in een procesinstallatie – binnenshuis. In de nabijheid van de pomp bevinden zich meerdere procesleidingen, zowel metaal (stoom) als kunststof (chemicaliën).

De pomp is geplaatst op een verhoogde deel van een betonvloer en de benaderbaarheid is slecht te noemen, veel sluipdoor en kruipdoor welke is veroorzaakt door de diverse procesleidingen, ketels en drukvaten. (tijdens ontwerp is er niet goed nagedacht over de locatie van de plaatsing… maar dat bij deze terzijde..)

De vervangende (en geteste combinatie) pomp, afsluiters en aangekoppelde elektromotor is reeds aanwezig op betreffende verdieping, evenals een constructie, welke speciaal is aangebracht om zowel de oude als nieuwe pomp met gekoppelde elektromotor over meerdere procesleidingen, ketels en drukvaten af en aan te kunnen voeren.

De aangebrachte hef- en transportconstructie is getest op 2000 kilo, en goed bevonden. Een test is uitgevoerd tijdens een productiestop.

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden is er een TRA opgesteld, in combinatie met een Fine, Kinney & Wiruth en de Risicoscore Matrix, om de mogelijke (bijna) incidenten te identificeren en te classificeren, o.a. :

 • Mogelijke (bijna) incidenten bij aanvang van loskoppelen pompcombinatie
 • Mogelijke (bijna) incidenten bij aanvang hijswerkzaamheden
 • Mogelijke (bijna) incidenten tijdens hijswerkzaamheden over bestaande procesleidingen, ketels en drukvaten
 • Mogelijke gevolgschade door incident tijdens hijswerkzaamheden over bestaande procesleidingen, ketels en drukvaten
 • Gebruik van hijsmiddelen – beoordelen – beslissen hoe en welke er worden gebruikt
 • Mogelijke (bijna) incidenten bij hijswerkzaamheden over bestaand productieapparatuur en leidingwerk
 • Mogelijke (bijna) incidenten vrijkomen gevaarlijke chemische stoffen bij het verwijderen (doorslijpen & demontage) van in de weg zittende procesleidingen
 • Beoordelen het aantal en welke (technische) medewerkers (ervaringsniveau en competenties) de klus uit gaan voeren
 • Beoordelen welke leidingen, drukvaten, ketels afgesloten, drukvrij, geleegd, gespoeld dienen te worden en waar steekflenzen geplaatst moeten worden
 • Beoordelen welke (E&I) zekeringen getrokken dienen te worden
 • P&ID verzamelen, controleren op juistheid en intekenen

Ook worden  er overzichten met de uit te voeren voorwerkzaamheden en aftekenlijsten (LOTOTO) opgesteld door werkvoorbereiding, in samenspraak met de productieafdeling, wie wanneer de onderstaande voorbereidende werkzaamheden gaat uitvoeren:

 • Wie welke benoemde leidingen, drukvaten, ketels afgesloten, drukvrij, geleegd, gespoeld heeft
 • Wie waar de steekflenzen heeft geplaatst
 • Wie welke en waar de (E&I) zekeringen getrokken heeft

Uiteindelijk wordt door werkvoorbereiding, samen met Aanvrager, Verstrekker en Houder de uit te voeren werkzaamheden, te gebruiken gereedschappen / PBM en verantwoordelijkheden doorgenomen en benoemd in de opgestelde Werkvergunning.

Werkzaamheden
Aan de hand van de aangeleverde ‘papierwinkel’, de LOTOTO lijsten, TRA, P&ID (productie tekeningen) en Werkvergunning (welke overigens allemaal gratis te downloaden zijn op www.arbostart.nl en www.werkveilig.wordpress.com ) gaat het technisch team aan de slag om de pompcombinatie te vervangen.

Nu kun je als technisch medewerker 2 dingen doen:

 • je vertrouwt volledig op de ‘papierwinkel’ en gaat direct aan de slag
 • je voert een Laatste Minuut Risico Analyse uit en controleert alle uitgevoerde voorwerkzaamheden
 • je voert een Laatste Minuut Risico Analyse uit en controleert steekproefsgewijs de uitgevoerde voorwerkzaamheden

Resumé
Kunnen de uitvoerenden er 100% op vertrouwen dat het voorwerk goed is uitgevoerd, zoals:

 • Het in de werkomgeving stroomloos maken van de E&I aansluitingen
 • het drukvrij maken en spoelen van de afgesloten leidingen, ketels, drukvaten
 • het afzetten van het werkgebied e.d.?

Ja, dat zou je wel denken, maar de praktijk heeft geleerd dat vertrouwen goed is maar controle beter.  En daarom is het niet onverstandig om de werkvergunning en overige ontvangen bescheiden op:

 •  juistheid te controleren
 • of al het voorwerk op papier goed aansluit met de werkomgeving
 • in de praktijk het voorwerk goed is uitgevoerd

en dit (minimaal steekproefsgewijs) te controleren.

Zullen we dit dan toch maar een Laatste Minuut Risico Analyse (LRMA) noemen of…..…..


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder