Overzicht arbeidsongevallen 2017 – 2022

Jaar Ongevalsmeldingen Gestart onderzoek Afgesloten onderzoek Dodelijke slachtoffers

2017       4.212                           2.756                             2.452                                    50

2018       4.368                           2.145                             2.133                                    51

2019       4.474                           2.229                             2.071                                    71

2020       3.655                           2.051                             2.244                                    54

2021       3.482                           2.038                             1.957                                    60

2022       3.700                           2.418                             2.295                                    51

Risicovolle sectoren

Net als in eerdere jaren vielen in absolute zin de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag.

Afgezet tegen het aantal banen is afvalbeheer (inclusief waterleidingbedrijven) in 2022 de sector waarin relatief de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vielen: gemiddeld 129 per 100.000 banen van werknemers, gevolgd door de bouw met 124 en landbouw, bosbouw en visserij met 93 slachtoffers per 100.000 banen.

In 2022 registreerde de Inspectie 51 dodelijke arbeidsongevallen waarbij eveneens 51 werknemers zijn overleden. Dit aantal dodelijke slachtoffers is vergelijkbaar met eerdere jaren waarin de Inspectie steeds 50 tot 70 dodelijke slachtoffers registreerde.

Meer lezen of downloaden, ga dan hier naar de juiste pagina op de website van NL Arbeidsinspectie.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder