Beter laat dan nooit : RIVM Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen – januari 2024

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De volgende stoffen en stofgroepen zijn toegevoegd omdat ze volgens de CLP(Classification, Labelling and Packaging) verordening zijn aangemerkt als CMR(Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig Lees meer…