pgs 31 gevaarlijke stoffen

Er is een nieuwe Richtlijn in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen :
PGS 31 – opslag gevaarlijke stoffen

PGS 31 gaat over : ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’

In PGS 31 zijn de regels opgenomen voor installaties voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan verpakte chemicaliën en brandstoffen).

Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn het ontwerpen, bouwen, gebruiken (in werking hebben), onderhouden en inspecteren/herclassificeren van installaties.

Doel is om met deze regels een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. Het vereiste beschermingsniveau is bepaald op basis van de stand der techniek.

Deze is bepaald voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen (het samenstellen van preventieve, preparatieve, en repressieve voorzieningen) en arbeidsmiddelen.

De nieuwe richtlijn PGS 31 kunt u via deze link downloaden.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder