Per 1 januari 2023 is de herziene Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling) in werking getreden. De aanpassing van de ARIE-regeling moet zware arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen en de risico’s erop beheersen.

Verwacht wordt dat ongeveer 200 extra bedrijven onder de ARIE-regeling gaan vallen, voornamelijk mkb-bedrijven. ARIE-plichtige bedrijven moeten zich melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Nieuwe ARIE-bedrijven hebben tot 1 januari 2024 de tijd om aan de ARIE-verplichtingen te voldoen.

Ga naar de ARIE-regeling

De belangrijkste wijzigingen:
 Het vastleggen en beschrijven van het preventiebeleid voor zware ongevallen;
 Identificeren en evalueren van de gevaren en risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen;
 Scenariobeschrijving voor installaties met de grootste risico’s op een zwaar ongeval;
 Het opstellen en invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS);
 Het opstellen van een intern noodplan.


Meer over de ARIE-regeling

ARIE staat voor Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Deze is wettelijk verplicht voor bedrijven met vergelijkbare risico’s als bedrijven die onder het Brzo 2015 vallen: bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Om ook bij deze bedrijven zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen, of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken, gelden voor hen in grote lijnen dezelfde regels. Deze bedrijven zijn verplicht om periodiek een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) uit te voeren.

Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is. Dit doen zij door te inventariseren welke (categorieën) gevaarlijke stoffen zij in huis hebben, of kunnen hebben, en in welke hoeveelheden (Bijlage I Arbeidsomstandighedenregeling). Bedrijven moeten vervolgens toetsen of de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden uitkomen (Bijlage I deel I en II).

Meer informatie

Meer weten over gevaarlijke stoffen? Ga dan naar het dossier Gevaarlijke stoffen.

Zoek je informatie over welke maatregelen je moet nemen om medewerkers te beschermen? Ga dan naar het dossier RI&E.

Relevant nieuws


De rol van de SER

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. De SER adviseert en informeert daartoe werkgevers, werknemers en arbodeskundigen met het oog op goede werkomstandigheden. 

Het informeren van het veld hierover zorgt voor meer bewustwording en het aanbrengen van de juiste focus binnen bedrijven.

Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners voor informatie over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.

Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder