Het grootste deel van de verspreiding van covid-19 gebeurt via de lucht die we inademen. Een goede ventilatie is daarom van groot belang om de verspreiding van infecties op de werkplek te voorkomen. Dit is de conclusie van een nieuw wetenschappelijk onderzoek dat concreet advies geeft over hoe infectie kan worden voorkomen.

Vóór de pandemie was er verrassend weinig onderzoek gedaan naar de manier waarop respiratoire virussen en influenza worden overgedragen, aldus Carl-Johan Fraenkel, arts infectieziekten aan de Lund University en een van de auteurs van het kennisoverzicht “Respiratoire virussen op de werkplek – transmissieroutes, risicofactoren en beschermende maatregelen”.

-Covid-19 heeft een explosie van kennis voortgebracht. Vandaag begrijpen we veel beter hoe ademhalingsvirussen zich verspreiden dan voor de pandemie,- zei hij toen hij het kennisoverzicht presenteerde op een door Afa Försäkring georganiseerd seminar.

Inademen van lucht is het grootste risico
Ademhalingsvirussen worden op drie verschillende manieren overgedragen: contactinfectie, druppelinfectie en infectie via de lucht. Daarvan is besmetting via de lucht, d.w.z. het besmet raken via de ingeademde lucht, het grootste infectierisico in het geval van covid-19. Een betere ventilatie en andere maatregelen om de virussen in de lucht te verminderen zijn daarom belangrijk om de verspreiding van de infectie te voorkomen.

  • Het risico van infectie via de lucht wordt verhoogd door slechte ventilatie en door het werken in kleine ruimten of in de winter wanneer de lucht droog en koud is. Er zijn ook aanwijzingen dat de Omicron-mutatie zich gemakkelijker door de lucht verspreidt dan eerdere mutaties.

Om via de lucht besmet te raken is echter een hoge concentratie virusdeeltjes nodig.

  • Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het zingen in een koor of wanneer iemand luid spreekt. In callcenters, waar veel mensen tegelijk aan het woord zijn, is de verspreiding van infecties toegenomen. Als mensen lichamelijk actief zijn, scheiden ze ook meer virussen af, waardoor zij in fitnesscentra extra kwetsbaar zijn.

Laag risico op contactinfectie
Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen het meest virus uitscheiden in het begin van de infectie en dat sommige mensen meer virus uitscheiden dan anderen. Dit is het mechanisme waarvan men denkt dat het aan de basis ligt van de zogenaamde super-spread events.

Contactinfectie daarentegen, d.w.z. besmet worden door het aanraken van een oppervlak dat een zieke heeft aangeraakt, is volgens de evidence review zeldzaam in het geval van covid-19.

  • Aan het begin van de pandemie zag je foto’s van legers mensen in China die straten ontsmetten. Maar tot nu toe is niemand erin geslaagd om levend virus buiten een laboratoriumomgeving te kweken. Er zijn ook geen meldingen van mensen die in isolatie leven en ziek zijn geworden door het openen van een pakket dat zij thuis hebben ontvangen. Contactinfectie bestaat zeker, maar het is geen overheersende overdrachtsroute,” zei Fraenkel.

Druppelinfectie, of afzetting in wetenschappelijke taal, is een andere besmettingsroute. Wanneer een besmette persoon hoest, komen er bijvoorbeeld druppeltjes in de lucht terecht die de infectie kunnen verspreiden. Maar daarvoor moeten de druppels relatief groot zijn en moet je vrij dicht bij de hoestende persoon staan. De druppels bewegen dan als een projectiel en moeten rechtstreeks in de mond of de ogen van de persoon met wie zij in contact komen terechtkomen.

Beste maatregel voor telewerken
De beste manier om de verspreiding van infecties op de werkplek tegen te gaan, is om werknemers op afstand te laten werken. Als dat niet mogelijk is, herzie dan uw ventilatie, wees consequent met handhygiëne of gebruik verschillende soorten barrières, zoals plexiglas in winkels.

De onderzoekers pleiten ook voor administratieve maatregelen op de werkplek. Dit kan onder meer inhouden dat het personeel wordt opgeleid in infectiebeheersing en dat er plannen worden gemaakt om drukte te voorkomen.

Als de infectie niet met andere middelen kan worden vermeden, is persoonlijke bescherming een andere manier om zich te beschermen. En tenslotte is er een antwoord op de controversiële kwestie van de mondkapjes.

  • Aan het begin van de pandemie was het risico van besmetting via oppervlakken niet bekend. Destijds bestond de vrees dat de mondkapjes tot meer besmetting zouden kunnen leiden en dat zij de mensen een vals gevoel van veiligheid zouden kunnen geven. Die vrees is niet bewaarheid, maar studies tonen aan dat mondkapjes het infectierisico een beetje verminderen, aldus Jakob Löndahl, universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit van Lund, die aanbeveelt om mondkapjes te gebruiken in het openbaar vervoer en in alle binnenomgevingen.

Download hier het overzicht (PDF) van het bewijsmateriaal:

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder