Goede sociale ondersteuning op het werk heeft postieve effecten op rugklachten. Medewerkers bij bedrijven waar goed wordt samengewerkt met collega’s en leidinggevenden hebben minder rugklachten dan bij bedrijven waar minder goed wordt samengewerkt. Dit wijst een studie onder 457 bij 15 verschillende bedrijven in Denemarken uit. Het onderzoek betrof diverse industriële werkzaamheden verspreid over het hele land.

Wetenschappers deden onderzoek naar hun bewegingen tijdens werkzaamheden over een periode van meerdere dagen. Tijdens de werkzaamheden beantwoorden de medewerkers vragen over pijn tijdens de uitgevoerde werkzaamheden. Ook werd naar hun ervaringen met sociale ondersteuning door collega’s en leidinggevenden.

– Bij werknemers welke aangaven dat er weinig tot geen sociale ondersteuning op het werk bleek een verhoogd verband met rugklachten bij voorover gebogen werkzaamheden.

– Bij werknemers welke een hoge sociale ondersteuning op het werk aangaven, waren er geen rugklachten, ook niet bij gelijksoortige werkzaamheden.

De wetenschappers kunnen niet exact verklaren waarom dit zo is. Mogelijke verklaringen volgens Morten Villumsen zijn:

– een goede sociale ondersteuning geeft aan dat de werkzaamheden goed georganiseerd zijn en aangepast aan de persoonlijke behoeften en mogelijkheden
– werknemers die het gevoel hebben dat ze worden ondersteund kunnen meer mogelijkheden hebben om pauze te nemen en hun werkzaamheden variëren
– het mogen vermijden van zware en moeilijke lichaamshoudingen bij rugpijn

Het onderzoek werd als een dwarsdoorsnede-onderzoek, waarbij de metingen en vragen op het zelfde tijdstip werden gesteld, uitgevoerd. Hierdoor kunnen de wetenschappers van het Deens onderzoekscentrum voor Arbeidsmilieu (NFA) niet aangeven of goede sociale ondersteuning op het werk toekomstige rugklachten kan voorkomen.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder