Zeer lezenswaardig document, deze “Focus op onveilige arbeidsomstandigheden” geschreven door de Algemene rekenkamer. Een klein stukje tekst uit het document, welke ook weergeeft dat werkwijzen niet altijd even adequaat en nauwkeurig worden uitgevoerd;

In iNet staan 2 bedrijven op hetzelfde adres met bijna dezelfde naam:
• Bedrijf X, een fabriek met duizenden werknemers.
• Bedrijf Y, een financiële holding, met 2 werknemers.

In de systemen van de Arbeidsinspectie staan 66 opgevolgde meldingen, 60 daarvan ‘in de fabriek’ en 6 ‘bij de financiële holding’. Echter, die 6 situaties (5 ongevallen en 1 klacht) bij de financiële holding vonden in de praktijk niet plaats in de financiële holding maar in de fabriek. Onveilige arbeidsomstandig heden of ongevallen die zich voordoen in een en dezelfde fabrieksruimte, worden op deze manier gekoppeld aan 2 verschillende bedrijfslocaties/werkgevers. Zo vond er op een moment een ongeval plaats in de fabriek, maar registreerde de medewerker van de Arbeidsinspectie de melding in het systeem bij de financiële holding. Bij het opleggen van de boete van ongeveer € 25.000 bleek dat al die tijd het verkeerde bedrijf was aangeschreven (de holding). Door deze foutieve registratie kon de Arbeidsinspectie de boete uiteindelijk niet innen.

Bij het invoeren van meldingen mag je er toch van uit gaan dat diegene die de melding invoert, de melding en het bedrijf controleert met dien verstande dat er beoordeeld wordt of de melding zich voor kan doen bij het genoemde bedrijf?

Download of lees hieronder het artikel/ document!

 

Focus op veilige omstandigheden Rekenkamer

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder