Werkgever Let op! – Tot 12 jaren zorgplicht voor een zieke werknemer

Geen grap maar werkelijkheid sinds de nieuwe wet Werk en Zekerheid die per 1 juli 2015 is ingegaan.

Na 2 jaren ziekte kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. Heeft u als werkgever naar het oordeel van UWV niet voldaan aan de re-integratieverplichtingen dan zal UWV u verplichten om maximaal 1 jaar langer het loon van uw werknemer door te betalen. Deze zogenaamde loonsanctie is bepaald geen uitzondering. Ook daarom is het essentieel dat u gedurende de twee jaren ziekte voldoet aan de vereisten van de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Als uw werknemer na twee jaren ziekteverzuim gedeeltelijk(35%-80%) arbeidsongeschikt is of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (80%-100%) dan worden, indien u bij het UWV verzekerd bent, de uitkeringslasten vervolgens nog eens 10 jaren aan de werkgever doorbelast.

Daarom is het enorm belangrijk dat werkgevers een goed en actief VGWM (Veiligheid – Gezondheid – Welzijn – Milieu) binnen hun organisatie voeren. Hierdoor minimaliseert u de bovengenoemde zorgplicht van in totaal 12 jaren die moet worden voldaan.

Meer lezen? Dat kan via deze link.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder