VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA 2017 06 gecertificeerde bedrijven werken met VGM-beheersystemen welke voldoen aan de ARBO-wet en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Het VCA-certificatieproces heeft overeenkomsten met de ISO 9000-systemen en -audits. VCA is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001. Door toepassing van het VCA-certificatieproces kan het VGM-beheersysteem van de aannemer goed aansluiten op het VGM-beheersysteem van de opdrachtgever.
BEDRIJFSCERTIFICERING
Steeds meer bedrijven besteden opdrachten uit en eisen steeds vaker dat de inschrijvende partij, minimaal VCA* (1 ster) gecertificeerd dienen te zijn. Bedrijven tot 35 werknemers hebben voldoende aan een VCA* (1ster) certificering, terwijl bedrijven met meer dan 35 werknemers zijn verplicht om VCA**  (2 sterren) gecertificeerd te zijn.

ZELF IMPLEMENTEREN VCA* (1 ster) OF MET BEGELEIDING VAN ARBOSTART?
Het lijkt simpel, maar om een VGM Beheersysteem (VCA met 1 ster) te implementeren in uw bedrijfsvoering is niet zo eenvoudig. Het is namelijk een soort ISO9000 implementatie met als extra’s een laag Veiligheid, Gezondheid en Milieu voor (onder) aannemers.

Daarnaast vraagt de VCA* certificering om een Wettelijk verplichte RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) welke wij uiteraard ook voor u kunnen verzorgen! Uw offerte voor het maken van een RI&E kunt u hier opvragen: bestel@arbostart.nl

Heeft u al een in werking zijnde RI&E? Dan kunt u op de meest eenvoudige en goedkope manier uw VCA* implementeren, namelijk door het afnemen van een volledige ingevulde Digitale Windows Mappen Structuur. (DWMS) van VCA 2017 06. Deze neemt u dan op in uw eigen digitale bedrijfsadministratie, en kunt u er direct mee aan de slag!

DE VCA DIGITALE WINDOWS MAPPEN STRUCTUUR VOORZIET IN:

 • Alle procedures en stroomdiagrammen,
 • Risico’s bepalen middels Fine & Kinney
 • Voorlichting en onderricht documenten
 • Beleidsdocumenten, logboeken
 • Gevaarlijke stoffen lijst etc.
 • Diverse bijlagen zoals Plan van Aanpak, werkvergunning e.d.

VCA BEDRIJFSCERTIFICERING, DE VOORDELEN

 • Vergroot de kans op opdrachten van opdrachtgevers welke VCA-certificering eisen
 • Voorsprong op niet VCA gecertificeerde aannemers
 • Als aannemer heeft u nu voldoende aan één checklist
 • Uw VGWM-administratie sluit aan op de administratie van de opdrachtgever
 • VCA is een geaccepteerde en uniforme checklist
 • VCA zorgt voor een heldere structuur om mee te werken
 • VCA heeft zeer veel raakvlakken met ISO9000 normering
 • VCA wordt steeds meer internationaal geaccepteerd en toegepast

HOE EN WAT KRIJGT U ALS BEDRIJF VAN ARBOSTART AANGELEVERD?
U krijgt als bedrijf een 7-ZIP bestand aangeleverd met alle verplichte hoofdstukken voor VCA*
per map aangeleverd. Ieder map is voorzien van de juiste formulieren, documenten en vereiste stroomdiagrammen zoals deze worden voorgeschreven volgens de VCA checklist!

Het 7-ZIP bestand is beveiligd met een voor uw bedrijf, uniek wachtwoord. Dit wachtwoord zal bestaan uit minimaal 32 tekens bestaan.

Pas nadat het verschuldigde bedrag op onze bankrekening is ontvangen, krijgt u via de email/ telefonisch of sms het betreffende wachtwoord overgedragen.


Kosten VCA* = kleinere bedrijven tot 35 medewerkers
10. Digitaal aanleveren in Windows mappenstructuur                                       425,00
12. - Meerprijs bedrijfsnaam/ logo, plus handboek met (voorbeeld) procedures        165,00
   formulieren en extra uitleg en informatie
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.(cursor op tekst voor meer info)

BESTELLEN van de digitale bestanden & eventueel opsturen van het handboek? Email* dan naar bestel@arbostart.nl en vermeld hierbij duidelijk de bestelnummer(s). U krijgt binnen
24 uur of volgende werkdag een email terug met uitleg hoe verder te handelen.


Wilt u liever:

14. Implementatie op locatie, installeren mappenstructuur en uitleg handboek         475,00
16. Intake/ advies op locatie - excl. reistijd en km-vergoeding                      475,00
18. Pré-Audit (voor echte audit) 3 mnd. na implementatie, excl. reistijd en km-verg. 695,00
20. Ieder van de 11 hoofdstukken is apart verkrijgbaar. De kosten per hoofdstuk:   50,00

Stuur uw opdrachtbevestiging per bedrijfsemail* en vermeld uw telefoonnummer. Ik bel u dan zo spoedig als mogelijk terug over de afhandeling, levering van genoemde diensten en de betaling hiervan. Email: bestel@arbostart.nl

*bedrijfsemail is verplicht in verband met rechtsgeldigheid.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder