legionella

De legionellabacterie kan de veteranenziekte (legionellapneumonie, ernstige longontsteking) of de pontiac fever (griepachtige verschijnselen) veroorzaken.

Sinds 2012 neemt het aantal patiënten met legionella in Nederland toe. In 2018 waren er 584 patiënten met longontsteking door legionella in Nederland.

De bacterie kan zich bij gunstige omgevingsfactoren, zoals temperatuur en voedingsbodem, snel vermeerderen en verspreiden via kleine druppeltjes (aërosolen).

Bekende bronnen zijn fonteinen en douches, waarbij de bacterie kan groeien in een warme waterleiding met een voedingsbodem en zich kan verspreiden via druppeltjes.

Uit het onderzoek (2018/2019) blijkt dat er ook vanuit de AWZI’s (AfvalWaterZuiveringsInstallaties) legionella zich kan verspreiden op de werkplek en in de omgeving.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Omgevingsdiensten onderzochten op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bij hoeveel afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) legionella vrij zou kunnen komen.

Aanleiding waren berichten in de media en Kamervragen over gevallen van legionellose waarvan afvalwaterzuiveringen de bronnen bleken te zijn.

Na het Deskundigenberaad met o.a. NCVB, RIVM en STOWA is februari 2019 een advies uitgebracht. De eerste resultaten zijn 14 juni 2019 gepubliceerd.

Link naar artikel en onderzoeksrapport:

Op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn de volgende adviezen gegeven in relatie tot blootstelling aan legionella bij bedrijven met afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s):

• Zorg voor een actuele risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) met een operationeel arbeidsomstandighedenprotocol voor medewerkers van AWZI’s en RWZI’s.

• Besteed daarin aandacht aan voorlichting, klachtenherkenning, toegang tot bedrijfsgeneeskundige zorg, registratie en het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

• Houd toezicht op de uitvoering van deze preventiemaatregelen


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder