Het job demands-resources model (JD-R model) is een beroepsstress model dat suggereert dat overbelasting een reactie is op een onbalans tussen de eisen die aan het individu worden gesteld en de middelen die hij of zij heeft om met die eisen om te gaan. [1][2]

Het JD-R werd geïntroduceerd als een alternatief voor andere modellen van werknemerswelzijn, zoals het demand-control model en het effort-reward imbalance model.

De auteurs van het JD-R model betogen dat deze modellen “beperkt zijn gebleven tot een bepaalde en beperkte reeks van voorspellende variabelen die wellicht niet relevant zijn voor alle functies”. Daarom neemt de JD-R een breed scala van werkomstandigheden op in de analyses van organisaties en werknemers. Bovendien, in plaats van zich alleen op negatieve resultaatvariabelen te richten (b.v. burnout, slechte gezondheid, en repetitieve overbelasting) omvat het JD-R model zowel negatieve als positieve indicatoren en resultaten van werknemerswelzijn.

Bewijs voor het duale proces: een aantal studies hebben de duale wegen naar het welzijn van werknemers, zoals voorgesteld door het JD-R model, ondersteund. Er is aangetoond dat het model belangrijke organisatie-uitkomsten kan voorspellen.

Alles bij elkaar ondersteunen de onderzoeksresultaten de bewering van het JD-R model dat taakeisen en -middelen twee verschillende psychologische processen in gang zetten, die uiteindelijk belangrijke organisatie-uitkomsten beïnvloeden.

Wanneer zowel de taakeisen als de hulpbronnen hoog zijn, valt een hoge werkdruk en motivatie te verwachten. Wanneer beide laag zijn, valt er geen spanning en motivatie te verwachten.

Bijgevolg zou de conditie hoge eisen/lage middelen moeten resulteren in hoge spanning en lage motivatie, terwijl de conditie lage eisen/hoge middelen als gevolg lage spanning en hoge motivatie zou moeten hebben.

Meer lezen? Ga dan naar deze Wikipedia pagina.

[1] Bakker, A.B.; Demerouti, E. (2007). “The Job Demands-Resources model: State of the art”. Journal of Managerial Psychology22 (3): 309–328. doi:10.1108/02683940710733115.

[2] Demerouti, E.; Bakker, A.B.; Nachreiner, F.; Schaufeli, W.B. (2001a). “The job demands-resources model of burnout”. Journal of Applied Psychology86 (3): 499–512. doi:10.1037/0021-9010.86.3.499.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder