bisfenol a

Europees verbod op Bisfenol A (BPA) : je zal maar kassamedewerker of biljettenverkoper zijn!

Vanaf 2-1-2020 mag er geen Bisfenol A, een hormoonverstorende stof, worden gebruikt in thermische* kassabonnen en biljetten, bijvoorbeeld bus- trein- toegangskaartjes. Zie ook EU verordering 2016/2235

Alle kassamedewerker(st)ers en kaartjesverkopers hierbij opgelet, want zij zijn de mensen welke het meest aan Bisfenol A worden blootgesteld. Het verbod is in eerste instantie bedoeld voor zwangere kassamedewerkers omdat de stof* onder verdenking staat om schade te kunnen toe te brengen aan het ongeboren kind.

*Om een afdruk te krijgen op thermisch papier (kassabonnen, bonrollen, …) wordt een los laagje Bisfenol A op één zijde van het papier aangebracht, dit kleurt bij verhitting.

Wat is het?
Bisfenol A wordt bereid door de reactie van fenol en aceton, in aanwezigheid van een geschikte katalysator bij 60 à 70 °C. De letter A in bisfenol A is afkomstig van aceton. Bisfenol A wordt uit het reactiemengsel gekristalliseerd en verder gezuiverd.

Mensen kunnen bisfenol A binnen krijgen via de mond, via contact met de huid en door inademing. In verschillende hoedanigheden kunnen mensen blootgesteld worden aan BPA, als consument, als patiënt en als werknemer. Restanten van bisfenol A die niet gereageerd zijn tot polycarbonaat of epoxycoating, kunnen uit de levensmiddelen verpakking migreren naar het voedsel en daarna door de mens opgenomen worden.

Bisfenol A kan ook vrijkomen onder invloed van warmte (bijvoorbeeld bij steriliseren van babyflesjes of het opwarmen van kant-en-klaarmaaltijden in een magnetron) of door contact met basische voedingsmiddelen of reinigingsmiddelen.

Het resultaat is dat in de westerse wereld bisfenol A bij nagenoeg iedereen aangetroffen kan worden, zowel bloed als urine, in het lichaam.

Wat doet het?
Bisfenol A is officieel geclassificeerd als stof die tot huidallergie kan leiden (categorie 1), en irriterend kan zijn voor de ogen (categorie 1), als giftig voor de lever na eenmalige blootstelling (categorie 3) en als giftig voor de voorplanting (categorie 2). Deze classificatie gaat uit van de effecten die BPA kan hebben, afhankelijk van de blootstelling. Bisfenol A is daarnaast een zogenaamde hormoonbeïnvloedende stof, die de effecten van oestrogeen imiteert, maar het is nog onzeker of BPA voor de mens leidt tot nadelige gezondheidseffecten.

De mogelijke effecten van blootstelling aan lage doses van bisfenol A op de vruchtbaarheid en voortplanting is het onderwerp van een groot aantal wetenschappelijke studies en discussies. Uit sommige studies op knaagdieren blijkt dat ook blootstelling aan lage doses bisfenol A nog nadelige effecten veroorzaakt, zelfs bij niveaus in bloed en weefsel die lager zijn dan die welke bij mensen zijn aangetroffen.

Zelfs lage concentraties bisfenol A, die ruim onder het niveau van 50 µg/kg/dag liggen dat de Europese Voedselveiligheidsorganisatie EFSA geruime tijd als veilig beschouwde, hebben al een negatief effect op de productie van testosteron in de menselijke testes.

Onderzoek, gepubliceerd in The Journal of the American Medical Association, geeft aan dat een verhoogd risico is waargenomen voor hartziektes en diabetes. Ook is het waarschijnlijk dat het risico op zwaarlijvigheid en oestrogeenafhankelijke kanker bij de mens toeneemt. Daarnaast kan BPA ook te maken hebben met astma bij kinderen.

Sceptici wijzen ook op opvallende verschillen in conclusies van studies naargelang ze gefinancierd worden door de industrie of door de overheid; de eerste vinden veel vaker geen nadelig effect dan de tweede.

Meer info? Ga dan naar: Wikipedia – https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisfenol_A


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder