Je vervelen op het werk komt vaak voor? Dan heeft het gevolgen voor zowel je gezondheid als motivatie. Maar verveling is zelden te wijten aan te weinig te doen hebben. Nieuw onderzoek toont eerder aan dat je de verkeerde dingen doet.

Volgens een nieuwe studie van het Finse Instituut voor Gezondheid op het Werk en Emlyon Business School zijn overmatige bureaucratie, onduidelijke functierollen en zogenaamde onwettige taken – taken die onnodig zijn of die iemand anders zou moeten doen – de oorzaak van langdurige verveling op het werk.

Als manager kan je bijvoorbeeld gedwongen worden om tijdelijk personeel te achtervolgen of ervoor te zorgen dat er koffie wordt gezet voor de personeelsvergadering. Of werken met verouderde technologie en het doornemen van onnodige documentatie.

Volgens de onderzoekers heeft verveling op het werk zelden te maken met te weinig te doen hebben of een gebrek aan uitdagingen.

Het hebben van onnodige en irrelevante werktaken
Uit het onderzoek onder meer dan 2700 werknemers in Finland en het Verenigd Koninkrijk bleek dat bijna de helft van de deelnemers zich vaak verveelde op het werk. En ze verveelden zich lange tijd.

– Het was verrassend dat verveling zo stabiel was in de tijd. Degenen die zich regelmatig verveelden toen we met het onderzoek begonnen, verveelden zich 18 maanden later nog steeds. Dit toont aan dat het geen probleem is dat vanzelf verdwijnt, zoals sommige mensen misschien denken,” zegt Lotta Harju, assistent-professor aan de Franse Emlyon Business School en hoofdonderzoeker achter het onderzoek.

De onderzoekers brachten het gevoel van verveling bij de deelnemers in verband met verschillende stressfactoren. Ze ontdekten dat verveelde deelnemers vaak onnodige of onredelijke taken hadden. Ze worstelden met bureaucratie, starre regels en rolconflicten. Het was zelden omdat ze onderprikkeld waren of te weinig te doen hadden.

Vervelen heeft invloed op motivatie en gezondheid
De onderzoekers ontdekten ook dat aanhoudende verveling op het werk door werkbelemmeringen en onwettige taken geassocieerd werd met frustratie en boosheid. Verveling door lage werkdruk en lage eisen was dat echter niet.

Onderzoek heeft eerder al een verband gelegd tussen langdurige verveling op het werk en uitputting. Volgens het Finse onderzoeksteam is aanhoudende verveling op het werk gekoppeld aan een vermindering van de hartslagvariabiliteit – een gezondheidsmarker die wijst op een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Werkdruk is niet de oorzaak
Illegitieme (niet bekrachtigde of toegestane) taken hebben een negatieve invloed op de motivatie op het werk en de perceptie van iemands professionele rol.

– Als je dingen moet doen die niet in lijn zijn met je waarden en doelen op het werk, worden zowel je professionele identiteit als je motivatie aangetast, zegt Lotta Harju.

Volgens de Finse onderzoekers is aanhoudende verveling eerder een kwestie van wat je doet op het werk dan van hoeveel je werkt. Dit betekent dat het probleem op een andere manier moet worden aangepakt dan door een hogere werkdruk en meer stimulatie.

– Je zou kunnen denken dat het gewoon een geval is van iemand die tijdelijk te weinig te doen heeft. Maar het heeft te maken met hoe het werk georganiseerd is. De werknemers zelf kunnen weinig doen aan hun verveling,” zegt Lotta Harju.

Hoe voorkom je dat werknemers zich vervelen

  • Behandel verveling als een probleem. Het kan net zo’n groot probleem zijn als bijvoorbeeld een burn-out. Breng het ter sprake in beoordelingsgesprekken.
  • Probeer een klimaat op de werkvloer te creëren waarin het oké is om over verveling te praten. Het is een taboe en weinig mensen willen praten over verveling op het werk. Veel mensen denken ten onrechte dat verveling te maken heeft met luiheid of ondankbaarheid.
  • Wijs op de waarde van het werk van de werknemer voor anderen. Voor collega’s, voor de maatschappij en voor klanten.
  • Het gaat er niet om dat je altijd plezier hebt. De meeste mensen accepteren bijvoorbeeld sommige monotone taken. Het belangrijkste is dat er mogelijkheden zijn om te leren en zich te ontwikkelen op het werk.

Bron: Lotta Harju, onderzoeker arbeids- en organisatiepsychologie.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder