De internetconsultatie over het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners is op 20 april 2023 gestart. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie loopt tot en met 25 mei 2023.

Het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners van minister Van Gennip heeft als doel om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren voor uitzendkrachten (uitgeleende werknemers). Nieuw in de wet is dat ook het uitzendbureau ernstige en dodelijke arbeidsongevallen van haar uitgeleende werknemers moet gaan melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarnaast is het uitzendbureau verplicht om na een bedrijfsongeval te controleren of er voldoende maatregelen zijn genomen zodat de werknemer weer veilig aan het werk kan. Het wetsvoorstel komt voort uit de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

Centralere rol uitzendbureaus

Uitzendbureaus spelen een centrale rol bij het inzetten van arbeidsmigranten, maar schieten nog vaak tekort in hun zorg voor de werknemer. De inlener, het bedrijf dat iemand inhuurt, draagt de grootste verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht. Deze werkt tenslotte voor de inlener. Het is echter ook van belang dat het uitzendbureau goed werkgeverschap toont door actief na te gaan of de uitzendkracht gezond en veilig kan werken.

Een op de vijf geregistreerde slachtoffers van een arbeidsongeval is een uitgeleende werknemer of zelfstandige. Inleners houden zich niet goed genoeg aan de meldplicht bij arbeidsongevallen en volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie is er sprake van ondermelding.

De plicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie wordt in dit voorstel uitgebreid. De plicht voor de inlener om het ongeval te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie is al in de Arbowet vastgelegd. De inlener moet het arbeidsongeval nú ook gaan melden aan het uitzendbureau en ook aan alle andere uitzendbureaus die een uitzendkracht hebben werken op de plaats van het ongeval. Nieuw in de wet is ook dat het uitzendbureau ernstige en dodelijke arbeidsongevallen van haar uitgeleende werknemers moet gaan melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. In de praktijk zal dit betekenen dat hetzelfde ernstig arbeidsongeval twee keer wordt gemeld aan de Arbeidsinspectie (dubbele melding).

Het uitzendbureau krijgt ook de plicht om na het ongeval na te gaan of er voldoende maatregelen genomen zijn zodat deze of andere werknemers van dat uitzendbureau weer veilig aan het werk kunnen gaan op de betreffende arbeidsplaats. Dit wordt vergewissen genoemd.

Het uitgangspunt is dat bonafide werkgevers de ruimte houden om te ondernemen, dat werkgevers die de grenzen van de regelgeving opzoeken worden tegengehouden en dat malafide werkgevers worden tegengewerkt.

De internetconsultatie is te vinden op internetconsultatie.nl   en loopt tot en met 25 mei 2023.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder