Elk jaar worden meer dan 1 miljard werknemers in hun werkomgeving blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, waaronder verontreinigende stoffen, (fijn)stof en (levensbedreigende) dampen.

Veel van deze werknemers sterven als gevolg van dergelijke blootstellingen. Onder anderen bezwijken zij aan dodelijke ziekten, kankers en vergiftigingen, of aan dodelijke verwondingen als gevolg van branden of explosies.

We moeten ook rekening houden met de extra last waarmee werknemers en hun gezinnen worden geconfronteerd door niet-dodelijke verwondingen die leiden tot invaliditeit, slopende chronische ziekten en andere gevolgen voor de gezondheid, die helaas in veel gevallen onzichtbaar blijven.

Al deze sterfgevallen, verwondingen en ziekten zijn volledig te voorkomen.

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) erkent al lang dat de bescherming van werknemers tegen gevaarlijke chemicaliën essentieel is voor het waarborgen van een gezonde bevolking en een duurzame omgeving.

Desalniettemin worden werknemers nog steeds onevenredig blootgesteld aan chemicaliën in bijna alle sectoren op de werkplek.

De productie van chemicaliën en de industrieën die ze gebruiken, breiden zich uit, wat een groot potentieel voor verhoogde beroepsmatige blootstelling betekent.

Met de nieuwe chemicaliën die elk jaar worden geïntroduceerd, is het bovendien moeilijk om de mechanismen voor het reguleren van blootstelling, zoals de invoering van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, bij te houden.

Het is daarom dringend nodig actie te ondernemen en een reeks effectieve maatregelen te implementeren om schade aan werknemers, hun families en bredere gemeenschappen te voorkomen.

Deze globale evaluatie werd uitgevoerd om een ​​solide bewijsbasis te verschaffen voor beleidsinspanningen.

Als zodanig vertegenwoordigt het een hoognodige analyse van recente trends en prioriteiten als het gaat om de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers tegen beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen.

Meer lezen, gaan dan naar de website van het ILO.

Wilt u het rapport downloaden ga dan hier naar betreffende pagina van het ILO.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder