Nieuw onderzoek wijst op een veel hoger aantal dodelijke ASBEST slachtoffers …… in Zweden. (maar ook wereldwijd)

Nieuwe cijfers uit internationaal onderzoek wijzen uit dat er jaarlijks meer asbest gerelateerde slachtoffers overlijden in Zweden dan werd aangenomen.

Vijf keer meer mensen sterven aan longkanker in Zweden door asbest op het werk, dan wat voorgaande onderzoeken uitwezen.

Het aandeel asbestdoden op het werk blijkt vele malen groter in Zweden dan onderzoek tot nu toe had uitgewezen. Nieuwe schattingen laten zien dat meer dan 1.100 mensen stierven aan asbestgerelateerde kanker veroorzaakt door werk in 2016.

“Slechts” 173 van de sterfgevallen werden veroorzaakt door mesothelioom, de kankerziekte die eerder aan asbest was gekoppeld.

“De cijfers zijn hoger dan eerder geschat en vooral het aantal gevallen van longkanker,” zei Maria Albin, professor en hoofdarts aan het Institute of Environmental Medicine van het Centre for Occupational and Environmental Medicine in Stockholm.

Tot nu toe is in Zweden geschat dat er één geval van longkanker is op één geval van mesothelioom. Volgens de nieuwe berekening komen 5,2 gevallen van longkanker voor in een geval van mesothelioom.

Dit betekent dat ongeveer 900 mensen stierven aan longkanker als gevolg van asbest op het werk. Dit toont nieuw onderzoek van de International Working Environment Commission ICOH.

“Als er mesothelioom is, is er asbest. En dan zijn er ook zes, zeven of zelfs tot tien keer meer longkankergevallen”, zegt Jukka Takala, een van de onderzoekers achter het rapport en voorzitter van de International Work Environment Commission ICOH.

Een roker blootgesteld aan asbest heeft een veel groter risico op longkanker dan een niet-roker.

“Tot nu toe is longkanker nauwelijks meegenomen in de berekening van asbestgerelateerde kanker. Het roken van tabak heeft asbest min of meer verborgen”, zegt Jukka Takala.

Peter Westerholm, emeritus hoogleraar arbeids- en milieugeneeskunde aan de universiteit van Uppsala, verwelkomt het onderzoek. De berekening van het aantal mensen dat ook sterft bij andere vormen van kanker dan mesothelioom toont de omvang van het asbestprobleem.

“Dat is serieus genoeg. Het asbestprobleem wordt niet opgelost door een sleutelgatperspectief te hebben en alleen te kijken naar mesothelioom”, merkt hij op.

Het onderzoek toont ook aan dat er een verband kan zijn tussen bijvoorbeeld asbest en kanker van de eierstokken, het strottenhoofd en de maag, maar de verbindingen zijn nog niet wetenschappelijk bewezen door het International Agency for Cancer Research IARC.

In Zweden zijn naar schatting 63 mensen in 2016 overleden aan eierstokkanker en 10 aan larynxkanker die optraden als gevolg van asbest op het werk.

“Onderzoek kan signalen geven dat er kankers zijn die men in de toekomst moet blijven volgen. Het is belangrijk om te weten dat longkanker en mesothelioom mogelijk niet de algemene incidentie van door asbest geïnduceerde kanker vertegenwoordigen. Uiteindelijk kan de rekening groter zijn dan dat.”, zegt Peter Westerholm.

Het onderzoeksrapport, dat tot op heden de meest uitgebreide studie is, is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Environmental Research and Public Health.

Nieuw onderzoek heeft het gemakkelijker gemaakt om het verband tussen blootstelling aan asbest en verschillende aan kanker gerelateerde ziekten aan te tonen in combinatie met recente statistieken.

Als gevolg van het nieuwe onderzoek is het aantal mensen dat jaarlijks sterft aan asbestgerelateerde ziekten ook wereldwijd toegenomen van 100.000, het cijfer dat in het verleden door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO werd gebruikt, naar 233.000 mensen.

Jukka Takala gelooft dat de nieuwe berekeningen zelfs nog te laag zijn en dat onderzoek in de toekomst nog hogere sterftecijfers zal kunnen aantonen.

“Hoe meer je onderzoekt, hoe meer je vindt.”, zegt Jukka Takala.

1157 sterfgevallen in 2016: Longkanker meest voorkomend

Geschat aantal mensen dat stierf aan asbestgerelateerde ziekten in Zweden 2016:

– Mesothelioom: 173
– Longkanker: 898
– Eierstokkanker: 63
– Strottenhoofdkanker: 10
– Asbestose (“asbestlongkanker”): 13

Totaal: 1157

Bron: Global Asbestos Disaster 2018 Report

asbest warning


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder