atex zone

Advies van de veiligheidskundige uit de dagelijkse praktijk – gebruik fototoestel op EX terrein onder condities

Wel eens gehoord van het zogenoemde B.O.B. model? Beeldvormend, Oordeelvormend, Besluitvormend? Hieronder een voorbeeld welke ook nog eens bruikbaar is bij bedrijven met EX – zones.

Beeldvormend:
Voor het visualiseren van constateringen op het terrein kan het zeer handig zijn om dit in beeld vast te leggen. Tot op heden werden de foto’s gemaakt met een EX-gsm annex fototoestel.

Deze is nu echter in permanent gebruik en kan hiervoor niet meer worden ingezet. Het huidige beleid is erop gericht dat er alleen gecertificeerde EX apparatuur op het terrein mag worden gebruikt..

Echter gaan er (terecht) stemmen op dat het nemen van foto’s mogelijk moet zijn als men EX meetapparatuur bij zich draagt. Geeft de EX-meter geen alarm, dan zijn er geen explosieve dampen, en mag er gefotografeerd worden.

Oordeelvormend:
Het moet mogelijk zijn om foto’s te maken als de persoon in kwestie voorzien is van een EX-meter. Geeft deze EX-meter geen verhoging – alarm, dan is het toegestaan om, ook in EX-zones, foto’s te maken.

Besluitvormend:
Het nemen van foto’s op het terrein van is toegestaan mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– Er worden alleen foto’s gemaakt in combinatie met een EX-meter
– Er is voor derden toestemming nodig van directie – management
– Indien EX-meter alarm geeft mogen er geen foto’s worden gemaakt
– Fototoestel + EX-meter worden beschikbaar gesteld door afdeling VGWM
– Dit geldt zowel voor eigen medewerkers als externe medewerkers
– Derden mogen op het terrein alleen foto’s maken onder begeleiding van
een medewerker van

Download hier: advies gebruik fototoestel op ex terrein onder condities (docx)

Gratis Downloadlink docx( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Advies gebruik fototoestel op EX terrein


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder