Verantwoord omgaan met risico’s door bestuurders

Er komen steeds meer maatregelen om de samenleving te beschermen tegen risico’s. Denk hierbij aan Corona, de Mexicaanse griep of de veiligheid in stadions en tunnels. Door deze bezorgdheid over de veiligheid kan de overheid ‘overreageren’ en dure maatregelen nemen die nauwelijks meer veiligheid geven. De Rijksoverheid heeft een handreiking ontwikkeld voor hoe bestuurders (beter) kunnen omgaan met risico’s.

Bewustmaken van risico-regelreflex

Het overreageren op risico’s wordt ook wel risico-regelreflex genoemd. Dit kan onder andere leiden tot dure maatregelen die nauwelijks effect hebben. Ze kunnen bovendien onbedoelde bijwerkingen hebben, zoals het beperken van de keuzevrijheid. Maatregelen kunnen zijn: nieuwe regelgeving, hogere normen, meer toezicht of extra voorzieningen. Bestuurders die zich bewust zijn van de risico-regelreflex kunnen daar beter mee omgaan. Bewustwording bij bestuurders is daarom belangrijk.

Download hieronder Omgaan met Risico-Regelreflex of ga hier naar de website van de overheid voor meer informatie en training.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder