asbest afbeeldingen

In mei 2018 is een aanvraag ingediend bij de pilotcommissie SCi 547 waarmee bepaalde asbesthoudende verbindingen tussen buizen middels een innovatief product gesaneerd kunnen worden in een lagere risicoklasse. In juli van dat jaar heeft de pilotcommissie deze innovatie positief beoordeeld en is de werkmethode opgenomen in SMArt waardoor deze werkwijze nu breed kan worden toegepast.

In mei van dit jaar heeft de pilotcommissie SCi 547 een aanvraag van Aedes, de vereniging van woningbouwcorporaties, voor landelijke terugschaling van de sanering van asbesthoudende beglazingskit naar risicoklasse 1 positief beoordeeld.

De bijbehorende werkmethode is inmiddels ook opgenomen in SMArt.

Recent heeft Aedes bij de commissie een aanvraag ingediend voor validatie van vensterbanksanering.

Specifiek gaat het om een verzoek tot landelijke terugschaling van de sanering van asbesthoudende vensterbanken naar risicoklasse 1 bij gebruik van een specifieke werkwijze met borgingsprotocol.

Deze aanvraag is momenteel in behandeling. Daarnaast is een aanvraag in behandeling voor validatie van sanering van asbesthoudende pakkingen.

De verwijdering van specifieke asbest bronnen door de inzet van een niet betreedbare omsluiting kan ook als innovatie worden vermeld.

Bij deze methode wordt een klein, doorzichtig frame over de te verwijderen kleinschalige asbesthoudende toepassing geplaatst.

De methode wordt toegepast bij risicoklasse 2 saneringen. Dit is tevens gemeld in antwoord op Kamervragen.

Inmiddels heeft TNO de resultaten beoordeeld van nader blootstellings-onderzoek.

Dit heeft het beeld, dat er geen reden is om aan de veiligheid van de methode te twijfelen, bevestigd.

Meer lezen? Download dan hier de Kamerbrief van 16-12-2019 j.l. aangaande “stand van zaken uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel”

Gratis Downloadlink ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Kamerbrief 16-12-2019 | stand van zaken uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder