Conversatiestarter-scenario’s zijn een hulpmiddel om groepsdiscussies op de werkvloer of in het beroepsonderwijs te vergemakkelijken.

Deze conversatiestarters omvatten scenario’s die zijn ontworpen voor gebruik met werknemers die taken verrichten die aandoeningen aan het
bewegingsapparaat (spier- en skeletaandoeningen, aandoeningen aan het bewegingsapparaat) kunnen veroorzaken, en hun managers en leidinggevenden.

Ze zijn bedoeld om de behoefte aan snelle en doeltreffende communicatie tussen een werknemer en zijn manager over ‘aandoeningen aan het bewegingsapparaat’ te ondersteunen.

De scenario’s kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor een gesprek en worden aangevuld met voorgestelde onderwerpen en inleidende vragen.

Ze kunnen worden gebruikt bij een workshop in gespreksvorm of als opening bij trainingen. Grotere groepen kunnen worden onderverdeeld in kleinere groepen of tweetallen voor een gesprek over elk scenario, de gespreksonderwerpen en hun inzichten.

Vervolgens kunnen ze hun inzichten plenair delen. Als de gespreksleider een grotere groep in kleinere groepen onderverdeelt, kan elke groep hetzelfde scenario of verschillende scenario’s krijgen.

– De gebruikte situaties zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op enkele van de problemen waarmee werknemers worden geconfronteerd en op het belang van inzicht in de bedrijfsprotocollen met betrekking tot de preventie van ‘aandoeningen aan het bewegingsapparaat’, waaronder welke verantwoordelijkheden bij de werkgevers en welke bij de werknemers liggen.

– Een organisatie kan de situaties afstemmen op de eigen behoeften door haar eigen beleid en protocollen met betrekking tot de preventie van ‘aandoeningen aan het bewegingsapparaat’ erin op te nemen.

– Door de gesprekken moeten werknemers het gevoel krijgen beter geïnformeerd en beter in staat te zijn met situaties waarin beslissingen moeten worden genomen, om te gaan.

– Met behulp van de gesprekken moeten werknemers, managers en leidinggevenden het belang gaan inzien van het vroegtijdig melden van klachten om het risico op de ontwikkeling van aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij werknemers te verkleinen en om een duurzaam arbeidsleven te ondersteunen.

De gespreksleiders kunnen ook overwegen de scenario’s en vragen aan te passen aan andere banen en werksituaties, waarbij dezelfde benadering wordt gehanteerd.

Meer weten? Ga dan via deze link naar de betreffende website.

Hieronder kunt u de PDF “conversation starters” van OSHA EU website downloaden.

Gratis Downloadlink ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Conversation Starters NL


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder