gevaarlijke stoffen eu

Vaak ben je als veiligheidskundige zoekende als het gaat over informatie aangaande (mogelijk) gevaarlijke chemische stoffen en de directe en indirecte gevolgen voor mens, dier en milieu.

Gevaarlijke stoffen vormen nog altijd een belangrijk probleem voor de veiligheid en gezondheid op het werk. De effecten van blootstelling aan gevaarlijke stoffen variëren van tijdelijke en milde gezondheidsschade, zoals huidirritatie, tot ernstige acute en chronische ziekten, zoals obstructieve longaandoeningen, en potentieel dodelijke ziekten, zoals asbestose en kanker.

Sommige gevaarlijke stoffen zijn tevens ontvlambaar of ontplofbaar, waardoor ze extra veiligheidsrisico’s opleveren. Bovendien hebben sommige stoffen, zoals gassen die uit afvalwater voortkomen of uit koelsystemen lekken, acute toxische en dodelijke effecten.

Gelukkig zijn er Nederlandse, Europese en Amerikaanse websites waar de meest relevante informatie is te vinden middels Material Safety Data Sheets ( MSDS ) , Veiligheids Instructie Bladen ( VIB ) et cetera.

Op deze pagina enkele links waar je (bijna) alles kunt vinden:

Stoffenmanager – Nederlands
Health and Safety Executive (HSE) – UK
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeidsmedicin – Duits en Engels
European Chemicals Agency – meerdere talen
Europese Vakbonden Unie RISCTOX database – Engels
U.S. National Library of Medicine – Engels


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder