Het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk (OSH Occupational safety and health ) is essentieel, niet alleen om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te waarborgen, maar ook om de kosten en andere negatieve gevolgen van werkgerelateerde ongevallen en ziekteverzuim te beperken.

Elke werkgever is wettelijk verplicht een risicobeoordeling uit te voeren. Risicobeoordeling is de hoeksteen van OSH-beheer en helpt werkgevers de risico’s te identificeren en passende maatregelen te nemen.

Het OiRA-instrument biedt ondersteuning bij het uitvoeren van een risicobeoordeling. Gebruikers van de tool worden geleid langs risicoanalyses om de risico’s te identificeren en worden aangemoedigd om maatregelen te nemen door beheersmaatregelen voor te stellen.

Deze maatregelen moeten niet worden beschouwd als (wettelijke) verplichtingen, maar als voorstellen om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te verbeteren.

Het generieke OiRA-instrument is niet sectorspecifiek en kan door elk bedrijf worden gebruikt, ongeacht de sector. De generieke tool is door EU-OSHA op EU-niveau ontwikkeld, zodat nationale partners uit de OiRA-gemeenschap generieke OiRA-tools kunnen ontwikkelen die aan hun land en taal zijn aangepast.

De tool kan ook als basis dienen voor sectorale OiRA-tools op zowel nationaal als EU-niveau.

Meer weten? Volg dan deze link!


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder