Berekent op een eenvoudige manier het maximale toegestane tilgewicht op de door u invoerde arbeidssituatie volgens de Niosh formule. (Formule: RWL = 23 kg × Hf × Vf × Df × Af × Ff × Cf)

– Voer in hoe lang men op een dag tilt (Tilduur)
– Voer in hoe vaak het voorwerp per minuut wordt getild (Tilfrequentie)
– Geef aan hoe het voorwerp er uitziet (Verpakt of los)
– Hoe zijn de afmetingen?
– Is het te tillen voorwerp optimaal hanteerbaar?
– Wat is de horizontale afstand van het lichaam tot het te tillen voorwerp?
– Wat is de verticale afstand van het op te pakken voorwerp tot de eindbestemming?
– Wat is de draaihoek die men eventueel moet maken?
– Welke afstand moet men afleggen? (verticale verplaatsing)

De uitkomst in het midden laat zien wat het maximale tilgewicht mag zijn op de door u ingevoerde situatie. Let op! Voer zowel voor de beginsituatie (oppakken) als eindsituatie (neerzetten) de calculator in. Het laagste gewicht geldt als maximum toegestaan gewicht. Wanneer het aangegeven gewicht wordt overschreden dient u maatregelen te nemen. U, kunt hierbij denken aan een tilhulp, of bijvoorbeeld taakroulatie.

Ga hier naar Play Store voor Android

Ga hier naar de App Store voor IOS


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder