Stoffenmanager® is een databaseomgeving en kennisplatform gericht op het terugbrengen van de blootstellingsrisico’s aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia op de werkvloer. 

Als (klein- midden) bedrijf bent u, via de RI&E, verplicht om een (gevaarlijke) stoffenlijst bij te houden. Mochten er stoffen zijn welke mogelijk kankerverwekkend of gevaar opleveren voor de voortplanting, dan dient u tevens bij te houden:

  • welke werknemers er mee werken
  • welke werknemers er mee gewerkt hebben
  • op welke wijze er mee wordt/ is gewerkt
  • welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) er zijn verstrekt

Deze informatie dient 40 (veertig) jaar te worden bewaard in verband met mogelijke aansprakelijkheid m.b.t. fabrikant, distributeur en werkgever.

Via Stoffenmanager is dit, voor iemand met redelijke tot goede computer en programmatuurkennis, op een goede en verantwoorde wijze voor de Arbeidsinspectie, vast te leggen.

Mocht u er echter geen tijd voor hebben, het te omslachtig vinden dan is Arbostart gaarne bereid om bij u een (gevaarlijke) stoffen inventarisatie te maken en deze in te voeren in Stoffenmanager.

Stoffenmanager is gratis tot en met het invoeren van 35 verschillende stoffen. Mocht het meer worden dan dient men een abonnement (redelijke bedragen) af te sluiten.

Meer weten over stoffenmanager? Volg dan deze link: Naar Stoffenmanager
Contact opnemen met Arbostart? Volg dan deze link:  Arbostart Contact

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder