Voor wie is Arbostart bedoeld?

Arbostart is bedoeld voor alle studenten, cursisten, opleiders, werknemers, arbo-specialisten, zelfstandigen en werkgevers.

Student – Cursist – Opleider – Scriptiebegeleider
Gratis informatie & tools ter ondersteuning van een opleidingstraject. Ook hulp bij het adviseren van scripties (scriptiebegeleiding) behoort tot de mogelijkheden.

MKB ondernemer – ZZP’er – Arboprofessional
Hulp bij het ondersteunen van uw (Arbo) bedrijfsprocessen, zodat u gewaarborgd bent dat u voldoet aan de juiste wet- en regelgeving. En uiteraard gratis informatie & tools.

Beslisser – DGA
Arbostart helpt u met VGWM binnen uw bedrijfsprocessen, met daarbij een heldere plannings- implementatie- en kostenoverzicht.

Meer weten?

FAQ - Veelgestelde Vragen over Arbostart
 • Moet ik mij als gebruiker aanmelden voor gratis downloads?
  Ja, zonder uw naam en emailadres kunt u geen gratis content downloaden. Een telefoonnummer wordt gevraagd maar is niet verplicht.
 • Mogen alle downloads vrijelijk gebruikt worden en zijn deze vrij van copyright?
  Alle beschikbare content is, zover als na is te gaan, vrij van copyright en dus vrij om te gebruiken en te verspreiden.
 • Wat moet ik mij voorstellen bij het door Arbostart voorgestelde 20 minuten gesprek?
  U heeft een vraag of zoekt informatie welke raakvlakken heeft met ARBO en / of VGWM. Wij staan u dan zonder voorbehoud en zonder kosten maximaal 20 minuten te woord en proberen u zo goed als mogelijk (verder) te helpen.
 • Kan Arbostart ons behulpzaam zijn bij het opzetten, onderhouden of uitbreiden van onze VGWM werkzaamheden?
  Arbostart kan uw bedrijf behulpzaam zijn bij VGWM gerelateerde werkzaamheden op locatie, bijvoorbeeld als VK in veld, intern administratief, adviserend zowel intern als extern, maar ook op afstand.
 • Kunnen wij bij u tools en documenten voorzien van onze bedrijfsnaam en logo bestellen?
  U kunt bij Arbostart allerlei tools en documenten bestellen welke zijn voorzien van uw bedrijfsnaam en logo. Neem hierover contact op middels onderstaande button.
 • Kunt u mij helpen met het bemiddelen en / of verwijzen naar specialistische VGWM bedrijven of personen?
  Door ons zeer groot netwerk kunnen wij u ten alle tijde kosteloos helpen bij het bemiddelen of doorverwijzen naar bedrijven of personen.
 •  Kunt u helpen met het opzetten van een VGWM – VCA*/**/p administratie?
  Er is bij Arbostart ruimschoots kennis en kunde in huis voor het opzetten van administraties volgens o.a. ISO9000/1, VCA*/**/p.

Meer weten?

Welke tools wordt het meest opgezocht en gedownload?
 • 1. RI&E Algemeen – Excelsheet
  Deze RI&E is compleet met een Plan van Aanpak (PvA) en kan gratis worden gedownload en eventueel door Arbostart worden beoordeeld. Toetsing dient echter altijd te geschieden door een gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige.
 • 2. Fine, Kinney & Wiruth, berekenen van Risicoscore – Excelsheet
  Een simpel en snel in te vullen risicoscore berekening met bijbehorende uitleg en tabellen. Indien u toch hulp wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!
 • 3. Incidentenonderzoek Visgraatmethodiek – Excelsheet
  Niet simpel en snel in te vullen incidentenonderzoeksheet met bijbehorende uitleg en tabellen. Indien u hulp wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!
 • 4. Werkvergunning – aanpasbaar document
  Deze werkvergunning is volledig door uzelf aan te passen en uit te printen in zowel A3 als A4. Arbostart kan u hierbij uiteraard behulpzaam zijn.
 • 5. Functie RI&E Buitendienstmonteur – Word
  In deze Functie RI&E zijn alle mogelijke werkzaamheden van een buitendienst monteur beschreven. Deze is vrijelijk aanpasbaar en kan ook toegepast worden als voorbeeld voor andere functies.
 • 6. TRA, Taak Risico Analyse leeg – Excelsheet
  Een simpel en snel in te vullen TRA met bijbehorende uitleg en tabellen. Indien u toch hulp wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!
 • 7. 8. 9. HAZOP leeg, voorbeeld en gidswoorden – Excelsheets
  HAZOP (staat voor HAZard and OPerability studie) is een gestructureerd en systematisch onderzoek van een complex gepland of bestaand proces of operatie om problemen te identificeren en te evalueren die een risico kunnen vormen voor personeel of apparatuur. Specialisme is in deze vereist.
 • 10. Inspectieformulier Werkvergunningen – Excelsheet
  Een simpele sheet om bij te houden of over een langere periode de Werkver-gunningen op de juiste wijze zijn ingevuld en afgehandeld.
 • 11. Guyric methodiek (Fine&Kinney) – pdf
  Het risico (de waarschijnlijkheid van een incident en de daaruit voortkomende menselijke schade) wordt bepaald met de methode Guyric in combinatie met de methode van Fine & Kinney. Indien u hierbij hulp wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!
 • 12. VGWM evaluatie ongevallen- incidentenformulier – Word
  Voldoet aan de eisen zoals gesteld door Inspectie SZW in schrijven van 20 juni 2014 met kenmerk: NR189/14 PvdM. Indien u hierbij hulp wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Meer weten?