gasflessen

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar. Het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 3.5 a-f) bevat de bepalingen van de Europese richtlijn 1999/92/EG (ook wel bekend als ATEX 153).

Hierin staan de verplichtingen rondom explosiegevaar. De daaraan verbonden risico’s voor de werknemer moeten schriftelijk worden vastgelegd in een zogenaamd explosieveiligheidsdocument. (Artikel 8 ATEX 153 (99/92/EG))

Het document moet ten minste de volgende informatie bevatten:

– De plaatsen waar explosiegevaar heerst zijn geïdentificeerd;
– het risico is beoordeeld;
– er afdoende maatregelen zijn getroffen om dit risico beheersbaar;
– te maken (of weg te nemen);
– de zonering van die plaatsen met ex-gevaar;
– toepassing van de minimum voorschriften uit de 99/92/EG bijlage II
– dat arbeidsplaats en -middelen worden ontworpen, bediend en onderhouden conform het heersende risico (risk based)
– dat arbeidsmiddelen veilig worden gebruikt conform de richtlijn 89/655/EG (arbeidsmiddelenrichtlijn)

Handige links:

Arboportaal, EVD pagina: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/explosieveiligheid-atex

BIM Explosiedocument:
https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/overige-nuttige-links/bim-explosieveiligheidsdocument

Hulp nodig voor het opstellen van een EVD document? Kijk dan eens op onderstaande website:
https://rielexadvies.nl/

Je kunt hieronder een voorbeeld van een” Explosie veiligheids document” downloaden.

Gratis Downloadlink ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Explosie Veiligheids Document (voorbeeld) pdf


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder