pdca plan do check act
Betekenis: “PDCA – Plan Do Check Act.

PDCA staat voor Plan – Do – Check – Act en is een structurele, cyclische aanpak veelgebruikt in continu verbetertrajecten. De PDCA-cirkel draagt bij aan het structureel oplossen van problematiek.”

PDCA – Plan, Do, Check en Act is niet moeilijk, echter de continuering ervan wel. Waarom gebeurt dat dan toch steeds weer. Er wordt een nieuw systeem ingevoerd en binnen no-time verwatert het weer en is iedereen weer op de ‘oude vertrouwde wijze’ aan het werk. Met andere woorden “ze dronken een glas, deden samen een plas en alles werd weer zoals het was”

Het antwoord waarom het vrij snel weer verwatert is simpel:

In heel veel gevallen worden er niet 1 of 2 personen verantwoordelijk gesteld maar een hele groep of afdeling. Er is geen duidelijke, simpele en heldere werkinstructie opgezet met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden. Vaak betreft het routinematig werk welke steeds om de week, maand, jaar moet worden herhaald.

De meest voor de hand liggende oplossing van het probleem is dan niet dat deze in de eigen organisatie gezocht wordt, maar (meestal) uitbesteed aan een (dure) externe partij.

Echter het is vrij eenvoudig om een Plan, Do, Check, Act cyclus binnen een bedrijf op te zetten door:

– hiervoor 1 of 2 personen verantwoordelijk te maken.
– stel een duidelijke, heldere werkinstructie op met de verantwoordelijkheden
– maak een goede planning wie, wat, wanneer, welke werkzaamheden verricht

Als dit goed wordt opgezet ontstaat in de meeste gevallen onderstaande visuele weergave.

6 stappen pdca


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder