Duitsland: Dodelijke valongevallen vooral op bouwplaatsen, deze Factsheet identificeert ongevalsfactoren en oorzaken van ongevallen.

Dortmund – Bijna een derde van de door het Bundesinstitut für Arbeitsschutz (BAuA) geregistreerde dodelijke arbeidsongevallen zijn valongevallen. Dodelijk gewonde personen vielen van van steigers, ladders, daken van gebouwen of machines, of braken door bouwonderdelen zoals lichtkoepels.

De bijgewerkte factsheet “Fatale arbeidsongevallen – ongevallen door vallen van hoogte” identificeert afzonderlijke ongevalsfactoren en -oorzaken, waarvan de kennis het bewustzijn van deze ongevallen verhoogt en en zo bijdragen tot de vermindering van valongevallen.

In de periode van januari 2009 tot februari 2023 hebben de Bundesbureau’s voor veiligheid en gezondheid op het werk in Duitsland bij het BAuA in totaal 2312 dodelijke arbeidsongevallen gemeld. 717 van alle ongevallen zijn toe te schrijven aan vallen toe te schrijven aan vallen van hoogte.

Er zij er op gewezen dat zelfs vallen van geringe hoogte tot de dood kan leiden: In 78 gevallen vond de val plaats van een hoogte van minder dan twee meter. In 146 gevallen (ongeveer 80 In 146 gevallen (ca. 80 procent) vielen de slachtoffers door niet-dragende bouwonderdelen zoals lichtbanden of dakpanelen.

424 van de geregistreerde ongevallen (60%) deden zich voor op bouwplaatsen.

De dodelijke valpartijen deden zich vooral voor bij productie- en assemblagewerkzaamheden (178 gevallen, 25,8%), gevolgd door transportwerkzaamheden (85 ongevallen, 11,9 procent) en demontagewerkzaamheden (82 gevallen, 11,4 procent).

De meeste slachtoffers van ongevallen waren mannen (98,6%). Meer dan de helft van degenen die vielen waren geschoolde arbeiders (393 ongevallen, 54,8 procent), 192 personen (26,8 procent) waren halfgeschoolde arbeiders en 68 waren ongeschoold (9,5 procent) en 17 waren nog in opleiding (2,5 procent).

Risicobeoordeling is een centraal instrument voor veiligheid en gezondheid op het werk. Bij 434 van de 717 ongevallen (60,5 procent) is bekend dat een risicobeoordeling overeenkomstig de Arbowet is uitgevoerd, maar in 200 gevallen was deze onvolledig. In 195 gevallen was deze niet aangepast aan de huidige veranderingen in het werksysteem.  Slechts in 170 valongevallen werd de de risicobeoordeling als volledig en actueel beschouwd.

Om valongevallen te voorkomen zijn situationeel aangepaste en actuele risicobeoordelingen onontbeerlijk. Zij dienen als geschikte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op het werk, zoals regelmatige instructie en bewustmaking van de werknemers en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Op deze manier helpen risicobeoordeling en de uitvoering van maatregelen deze valongevallen te voorkomen.

De factsheet baua: “Fatale arbeidsongevallen – Valongevallen” kan als PDF worden gedownload van de BAuA-website: www.baua.de/publikationen.

Onderzoek voor werk en gezondheid:
Het BAuA is een departementale onderzoeksinstelling in de portefeuille van het BMAS. Het adviseert de politiek en beleidsmakers en bevordert de overdracht van kennis op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Daarnaast voert het BAuA soevereine taken uit op het gebied van chemische wetgeving en productveiligheid. In de vestigingen in Dortmund, Berlijn en Dresden werken ongeveer 800 medewerkers.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder