ventilatie

Zonder dat je het ziet kan de lucht op het werk van slechte kwaliteit zijn en daarmee voor veel klachten zorgen. Dit kan ook komen door een laag zuurstof gehalte door het vele ademen van mensen. Luchtverversing is daarom erg belangrijk.

Stel dat er wordt gewerkt in voormalige distributiehallen. In deze hallen zijn door de eigenaar kantoorunits, inclusief keuken en kantine, gebouwd welk door uw bedrijf in gebruik zijn. Verder zijn de hallen ingedeeld in verschillende ‘open compartimenten’ waar diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. O.a. bedoeld voor onderhoud aan apparatuur, diverse soorten assemblage en logistieke handelingen.

De mens als vervuiler

Lucht op de werkplek wijkt vaak af van buitenlucht. Op de werkplek kunnen de concentraties van stoffen, gassen en dampen door werkprocessen veel hoger liggen, zonder dat dit te zien of te ruiken is.

Bovendien zorgen mensen op de werkplek voor een toename van uitgeademde lucht en voor stofdeeltjes in de lucht vanwege kleding en door de slijtage van huishoudelijk textiel en vloerbedekking.

Op elke werkplek is het daarom van belang dat de vuile lucht wordt vervangen door verse lucht. Het filteren van de vuile lucht biedt meestal geen oplossing vanwege de gassen. Daarom ligt ventileren met buitenlucht voor de hand.

Meer weten? Download “de Ventilatie richtlijnen kantoren logistieke- en montagehallen”

Gratis Downloadlink ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Richtlijnen Ventilatie kantoren | logistiek- en montagehallen