INDEX

A
Advies gebruik fototoestel op EX terrein
Advies weken aan bovengrondse opslagtanks
Advies PMO (docx)
Advies werken in een ATEX omgeving
Advies struikel- & verstapgevaar
Advies testen en controleren van brandslangen
Aanbevelingen OVV mbt instorten parkeergarage Airport Eindhoven
Aanwijzing gebruik van geel zwaailicht
A-blad Rolsteigers Arbouw
Alarmkaart voor een V&G uitvoeringsplan
Advies van de Gezondheidsraad over de effecten van DEGME
Advies Gezondheidsraad – Emissie tijdens kolenvergassing
ARBO en Milieu inspectielijst (docx)
AMI Keuren van ladders en trappen
AMI ladders & AMI brandblussers (ebook) (docx)
AMI Brandpreventiemiddelen (docx)
ARBOVISIE 2040(PDF)
Audit planning VBS (voorbeeld)
Ademhalingsrichtlijn NVVA 2024
B
Balm, gedragsmodel
Blauwe Boekje, Het
Beacon december 2016 – Explosies & Ontstekingsbronnen
Beacon oktober 2016 – Veiligheid in laboratorium + huisregels
Beacon september 2016 – Herkent u de foute aanpassing?
Beacon augustus 2016 – Statische elektriciteit
Beacon juli 2016 – Gevaarlijke chemische reacties thuis
Beacon mei 2016 – Waarom krijg ik die afsluiter niet open?
Beacon februari 2017 – Het mengen van gevaarlijke stoffen in opslagtanks
Beacon maart 2017 – Explosie onder vlampunt door nevel
Beacon april 2017 – Weet je zeker wat er in het vat zit?
Beacon mei 2017 – Verroeste opslagtanks
Beacon juni 2017 – Ongevallenonderzoek Stoomleidingen
Beacon juli 2017 – Hoe wijzigingen aan installaties beheren?
Beacon augustus 2017 – Kwetsbare leidingen in de procesindustrie
Beacon september 2017 – Neem de tijd voor procesveiligheid
Beacon oktober 2017 – Wordt u wel gealarmeerd?
Beacon november 2017 – Overdruk ruimtes in gevaarlijke gebieden
Beacon december 2017 – Onderschat nooit de gevaren van vloeibare gassen
Beacon januari 2018 – Bent u klaar voor een natuurramp?
Beacon februari 2018 – Vermenging zorgt voor problemen
Beacon maart 2018 – Melden en onderzoeken van BIJNA ONGEVALLEN
Beacon mei 2018 – Verouderende installaties vragen om meer zorg
Beacon juni 2018 – Geen juiste werkvergunning
Beacon juli 2018 – De gevaren van reactor onderkoeling
Beacon augustus 2018 – Geen goed roerwerk batch reactor
Beacon september 2018 – Wat als uw proces anders reageert?
Beacon november 2018 – Kleine veranderingen, grote gevolgen
Beacon 2019 – Operator – Waar dient die knop voor?
Beacon 2019 – Verborgen Gevaren
Beacon 2019 – Verstopte leidingen & apparatuur
Beacon december 2019 – Common Cause failure Hartsfield Airport
Beacon januari 2019 – Verhalen rond proces veiligheid
Beacon Februari 2019 – Houd kritische veiligheidsmaatregelen operationeel
Beacon Maart 2019 – Falende kogelkraan
Beacon April 2019 – (Goed) Meten is Weten
Beacon Mei 2019 – Waarschuwingsborden – Overdaad Schaad
Beacon juli 2019 – Een kleine lekkage met grote gevolgen
Beacon Juni 2019 : Onderken de gevaren van corrosie onder isolatie
Beacon 2020 – Huishouden en Veiligheid
Beacon Februari 2020 – Als je het niet weet dan vraag je toch SUKKEL ?
Beacon Maart 2020 – Tankwagens kunnen vlam vatten EN exploderen
Beacon April 2020 – Een keten van gevaren
Beacon Mei 2020 – Vergunningen en explosies
Beacon juni 2020 – Kan een klep met faalstand open, in dichtstand falen?
Beacon juli 2020 – Proces onderbreking met de mogelijke gevolgen
Beacon augustus 2020 – LEL meten bij warm werk
Beacon oktober 2020 – Vol in het zicht
Beacon november 2020 – Good good good vibrations
Beacon december 2020 – Chemische reacties kunnen overal gebeuren!
Beacon januari 2021 – stoffen vermengen geeft veiligheidsrisico’s
Beacon februari 2021 – Statische ontlading als onstekingsbron 
Beacon maart 2021 – Afblaasventielen een mogelijk gevaar
Beacon april 2021 – Stikstof Sluipmoordernaar
Beacon mei 2021 – Klepperdeklep – Verkeerde klepstanden gevaar!
Beacon juni 2021- Stofexplosiegevaar 
Beacon juli 2021 – Cyberveiligheid Chemische industrie
Beacon februari 2022 – Niet Destructief Onderzoek dode leidingen en roestvorming
Beacon maart 2022 – Heet werk gevaren
Beacon april 2022 – Lessen uit scheepsbrand Amerikaanse Marine 2022
Beacon mei 2022 – Wat gebeurt er als………. ?
Beacon juni 2022 – Fouten maken…..
Beacon april 2023 – Hijsen chloorcontainer Jordanië
Beacon mei 2023 – vermenging van chemische stoffen in opslagtanks
Beacon november 2023 – Explosie harsfabriek
Beacon december 2023 – Ammoniak explosie
Beacon januari 2024 – Error Trap tankopslag
Beacon April 2024 – zuurstof verdringende gassen
Beacon juni 2024 – evacuatieplannen

C
Checklist Alleen Werken
Checklist brandveiligheid, 3x
Checklist bureaustoel – kantoorwerkplek
Checklist ingebruikname Steigers Nederland
Checklist veilig werken op een dak
Checklist bedrijfscultuurdiagnose (xlsx)
Checklist LOTO
Checklist ZZP en Arbowetgeving
Conversation Starters NL
D
Duwen en trekken (iSZW)
Ultiem dossier Veilig Gedrag
E
Explosie Veiligheids Document (voorbeeld)
Eisenhower Beslismodel
E-Book basiskennis preventiemedewerker en VK
F
Formulier aanpassing LOTO procedure (docx)
G
Guidance for NLI about RCS (UK)
H
Handreiking 2019 SER: Taal en de veiligheidsrisico’s
Hands-out Legionella
Hand-out werkvergunning, TRA, LOTO
HAZOP – MOC veiliheidsanalyse
Mini HAZOP voor VBS
Hijsplan (voorbeeld) Hoog Risico Vergunning
Hijsen met een mobiele kraan
I
ILO Rapport chemische risico’s wereldwijd 2021
Iszw – Basisinspectie “Fysieke Belasting”
Inspectielijst roostervloeren, bordessen en trappen
Instructie eerste hulp bij zwaveldioxide vergiftiging
Instructiekaart “Handmatig hanteren van lasten”
Inventarisatie Voorraadlijst Gevaarlijke stoffen
iSZW Jaarplan 2020
Ingebruikname Steigers controlelijst
Inspectieformulier werkvergunningen
Inspectielijst voor veiligheidsteam VGWM / BHV
iSZW Beheersregime chroom-6 2019
iSZW Lijst gevaarlijke stoffen – januari 2020
iSZW Onderzoek – Arbo in bedrijf 2018
iSZW Jaaroverzicht 2019 arbeidsongevallen
iSZW toetsing 77 RIE’s maart 2021
iSZW Rapportage 3655 arbeidsongevallen 2020
K
Kamerbrief Asbest 16-12-2019
Kamerbrief 2020 Europese PFAS aanpak
Kooiladders NEN en Wetgeving
Kooiladders Keuring- /checklist
KPI voor VGWM HSE
M
N
Normen inrichting (beeldscherm) werkplek (docx)
O
Ongevallen rapportage – weekoverzicht – (xlsx)
Ongevallen rapport LEEG (docx)
Onderzoek NVWA over veiligheidshandschoenen
Onderzoek Keuren van Arbeidsmiddelen
Onderzoek EU: Investeren in VGWM levert veel geld op
OVV Notitie over veiligheid op industriecomplex Chemelot
OVV rapport over instorting parkeergebouw Eindhoven Airport
OVV rapport instorting AZ en Goffert Stadion
P
PUR-schuim en gezondheid (zip)
Presentatie (pptx) over Hangtrauma
Handreiking Preventiemedewerker
PBM overzicht maken per medewerker (xls)
Procedure interne audit VBS (docx)
Procedure Incidentenonderzoek (docx)
R
Rapport EU-OSHA 2019 – maatschappelijke kosten werknemers
Rapport iSZW – Hoe gaan organisaties om met werkdruk?
Rapport NCVB kerncijfers beroepsziekten 2019
Rapport Gezondheidsraad (2020) : emissies ijzer- en staalgieten kankerverwekkend
Rekenblad- invulformulier Machineveiligheid
Richtlijn ingebruikname steigers
Richtlijn tocht op de werkvloer
Risicoscore bepalen met Fine & Kinney
Risicobeoordeling EU factsheet
Richtlijn risicobeoordeling (TRA) EU agentschap
Richtlijnen Ventilatie kantoren en logistiek- en montagehallen
Risk Assessment Matrix voor uw VSB
Risicomatrix Alternatief Excel Sheet
Risicomatrix Alternatief uitleg UK en Noors
RisicoMatrix assesment Functies en Groepen Excel
RI&E model 2010 (xls) met PVA
RI&E / TRA Organiseren bedrijfsfeest
RI&E / PvA / TRA / PMO / Gevaarlijke stoffen registratie etc.
RIVM onderzoek Ethanol in handgel 2021
S
Samenvatting 2020 van de Gezondheidsraad over Cadmium
Scafftag gebruik bij LOTO procedure
10 tips om steiger ongevallen te voorkomen  
Studie ongevallen bij smartphone gebruikers (uk)
SZW lijst gevaarlijke stoffen juli 2019
T
Toolbox Procedure maken
Toolbox Fatal Accident Rate (FAR)
Toolbox Houdbaarheid van slijpschijven
Toolbox Ladders en Trappen
Toolbox Onderhoud & Quickscan Valbeveiliging
Toolbox Val- en Struikelgevaar (docx)
Toolbox blootstelling samengestelde stof met Loog
TRA – Werken aan stoomleidingen & Heet werk
V
V&G uitvoeringsplan
Verklaring werknemer – veiligheidsgedrag (docx)
VGWM plan voor 3e partijen (docx)
VGWM aandachtspuntenlijst bedrijfsveiligheid (docx)
Veiligheidsinstructiekaart zelf maken
Vragenlijst Arbobeleid in kaart (xlsx)
Voorbeeldformulier Melding onveilige situatie (xlsx)
W
Wet- en regelgeving nooduitgang en noodverlichting
Wet- en regelgeving MCC ruimtes
Werken met asfalt – EU Richtlijn 219/130
Werkinspectie formulieren (zip)
Werkvergunnings Formulieren
Werkblad RI&E model algemeen
WIKA : Werken bij hoge windsnelheden
WIKA : Graaf- en stratenmakerswerkzaamheden
WIKA : Werken met een hoogwerker
WIKA : Werken op of aan bovengrondse opslagtanks
WIKA : Werken en bouwen van een steiger
WIKA : Rolsteiger bouwen
Z
ZIP > Hijsplan, WIKA, TRA
ZIP > WIKA hijsen, takelen, mobiele kraan
ZIP > Visgraat methodiek, VGWM-evaluatie
ZIP > 4x Wake up call formulieren (LMRA, Toolbox)