RECHTSPRAAK : Geen RI&E – Dood door schuld en werkgever 40.000 euro boete.

Verdachte was als werkgever verplicht om met betrekking tot de werkzaamheden op [gegevens werklocatie] een schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie (hierna: RI&E) op te maken. Verdachte heeft dit echter nagelaten en daarmee heeft zij in strijd gehandeld met de op haar rustende zorgplicht.

Daarnaast rustte, op grond artikel 3.16 van het Arbo-besluit, op verdachte als werkgever de verplichting om (kort gezegd) de juiste voorzieningen te treffen teneinde haar werknemers te beveiligen tegen het ter plaatse aanwezige gevaar om van of door het dak te vallen. In voormelde bepaling is uitdrukkelijk opgenomen dat collectieve beveiligingsmaatregelen voorrang verdienen boven individuele valbeveiliging.

Dit uitgangspunt is tevens terug te vinden in de diverse brochures en informatiebladen van brancheverenigingen waarin artikel 3.16 van het Arbo-besluit is uitgewerkt, zoals ‘Veilig werken op daken’ van Abomafoon (bijlage 17 in het procesdossier) en ‘A-blad hellende daken’ van Arbouw (bijlage 19 in het procesdossier).

Deze informatie is algemeen toegankelijk en verdachte moet geacht worden hiermee bekend te zijn. De vertegenwoordiger van verdachte heeft ter terechtzitting verklaard op de hoogte te zijn van de inhoud van deze brochures en ermee bekend te zijn dat collectieve maatregelen tegen valgevaar voorrang hebben op maatregelen gericht op individuele bescherming.

De gehele uitspraak nalezen? Volg dan deze link naar rechtspraak.nl


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder