pesten mobbing

Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers en kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie, en agressie en geweld.

Of een combinatie daarvan. De wet noemt deze factoren Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Volgens de Arbowet zijn alle werkgevers verplicht om deze zaken aan te pakken.

De Inspectie SZW controleert of uw organisatie genoeg doet tegen werkstress. Met de drie zelfinspecties via de website checkt u dit zelf. U kijkt dan als het ware door de bril van de inspecteur naar uw eigen organisatie.

Als blijkt dat u méér moet doen om werkstress bij uw medewerkers te voorkomen, krijgt u een handige actiepuntenlijst. Verder biedt de site informatiebronnen en hulpmiddelen om te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie, agressie en geweld tegen te gaan.

De zelfinspectietool vindt u hier : Inspectie SZW
https://werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl/

Cijfers over werkdruk e.d. vindt u hier : Factsheet Monitor Arbeid van TNO.
https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=122


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder