De Beleidsregel boeteoplegging Arbo wetgeving is door de Inspectie SZW per 23 juli 2019 gewijzigd: u krijgt nu eerder een hogere boete.

Deze zijn per categorie als volgt :

– RI&E-plichten onvoldoende nageleefd? Van categorie 4 naar 5: max. € 4.500,- (was € 3.000,-)

– Geen RI&E? Dat is nu een overtreding met directe boete. Van categorie 2 naar: max. € 3.000,- (was € 750,-)

– Geen plan van aanpak? Overtreding met directe boete. Van categorie 2 naar: max. € 3.000 (was € 750,-)

– Andere tekortkomingen RI&E en/of plan van aanpak? Van categorie 2 naar max.€ 1.500,- (was € 750,-)

De Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling bepalen voor werkgevers en werknemers wat de rechten en plichten zijn op het terrein van veilig en gezond werken. Dit geldt ook voor zelfstandigen en vrijwilligers.

Ook opdrachtgevers, ontwerpende partijen en uitvoerende partijen hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zij moeten goede randvoorwaarden creëren om gezond en veilig te kunnen werken.

Meer weten? Volg dan deze link naar de betreffende wetgeving.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder