werkhandschoenen

Bouwbedrijven hebben de plicht hun werknemers te voorzien van de beste persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat volgt uit een baanbrekende uitspraak van de Nederlandse rechter in de zogenaamde handschoenenzaak.

Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde onlangs dat een sloopbedrijf volledig opdraait voor de arbeidsongeschiktheid van één van zijn werknemers. Reden: de onderneming had niet de meest geschikte werkhandschoenen beschikbaar gesteld. In de handel waren betere verkrijgbaar; dat wil zeggen, handschoenen die meer bescherming bieden bij de betreffende sloopwerkzaamheden.

De bewuste werknemer raakte in 2009 destijds gewond aan zijn vinger doordat een scherpe tegelsplinter door zijn werkhandschoen sneed. Na een fikse wondinfectie liep hij dystrofie door zijn hele lichaam op. De man is nu, precies zeven jaar na het ongeluk, blijvend invalide. Hij stelde zijn werkgever aansprakelijk.

Dit staat niet op zichzelf

Zomaar een paar handschoenen kopen, volstaat niet meer.

De zaak lijkt op zichzelf te staan, maar doet dat niet. Juristen waarschuwen dat het arrest van het gerechtshof de zorgplicht van bouwwerkgevers jegens hun werknemers op het punt van beschermingsmiddelen oprekt. Zomaar een paar handschoenen kopen, volstaat niet meer. Werkgevers moeten voor elke klus de juiste handschoenen aanschaffen en beschikbaar stellen. Dat de Arbowet het gebruik van handschoenen niet voorschrijft, doet daar niets aan af.

Ook arbo-deskundigen is de uitspraak niet ontgaan. De impact kan volgens hen groot zijn omdat veel bouwbedrijven zich momenteel niet of nauwelijks in persoonlijke beschermingsmiddelen verdiepen en daardoor vaak niet de juiste handschoenen beschikbaar stellen, zegt Johan Timmerman van Arbouw. “De praktijk is dat bedrijven vaak maar een beperkt aantal handschoenen uitdelen. Een dikke en een dunne, beide in twee verschillende maten.”

Beste beschermingsmiddelen

De praktijk is dat bedrijven vaak een beperkt aantal handschoenen uitdelen

Volgens het Bossche gerechtshof bestaat de perfecte werkhandschoen – eentje die in alle gevallen tegen alle gevaren beschermt – weliswaar niet, maar houdt de zorgplicht van werkgevers in dat altijd gezocht moet worden naar de beste beschermingmiddelen. Letterlijk stelt het hof: “Als er betere beschermingsmiddelen bestaan die de kans op letsel verkleinen en die eenvoudig en tegen relatief lage kosten verkrijgbaar zijn, dan dienen deze te worden verstrekt”. Doet een werkgever dat niet dan is hij bij een ongeval aansprakelijk voor de schade.

Timmerman benadrukt dat het nog niet zo gemakkelijk is om de beste handschoen te kopen. “Je moet haast een adviseur mee naar de winkel nemen. Zeker als je als bouwer veel verschillende soorten klussen uitvoert. Voor elke klus een aparte handschoen, je kunt je afvragen of dat te doen is. Er zit bovendien ook een kostenplaatje aan.”

Bij de helft van alle ongevallen in de bouw is sprake van letsel aan handen of armen

Bij ongeveer de helft van alle ongevallen in de bouw is sprake van letsel aan handen of armen. Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting voor 350 miljoen euro uitgegeven aan persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder helmen, handschoenen, veiligheidsbrillen, beschermende kleding en schoeisel. Een paar werkhandschoenen kost tussen de 2 en 15 euro, afhankelijk van het merk, type en beschermingsniveau.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder