werkdruk te hoog

Het iSZW rapport is van 2016. We zijn nu 4 jaar verder….. Het is eerder slechter geworden dan beter…..

Wat is werkdruk? De werkdruk is te hoog wanneer de eisen die het werk stelt aan een werknemer niet in balans zijn met de belastbaarheid van een werknemer. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer lange tijd het werk echt niet afkrijgt, of de gewenste kwaliteit echt niet kan leveren, én wanneer hij of zij hier zelf niets aan kan veranderen.

Werkdruk is een kwestie van balans: enerzijds zijn er werkdrukbronnen, anderzijds zijn er energiebronnen. Als er te veel werkdrukbronnen zijn, of te weinig energiebronnen, wordt de werkdruk te hoog. In dat geval loopt een werknemer het risico op werkstress.

Een voorbeeld uit de praktijk: bij een bedrijf welke toegevoegde waarde levert aan bouw en industrie werken ca. 15 mensen in vaste dienst. Om deze 15 medewerkers zit een flexibele schil van wisselende samenstelling van ongeveer 75 en 120 flexwerkers. In dit geval voor het merendeel Polen, Roemenen en Duitsers.

Een 5-tal medewerkers heeft een kantoorfunctie zoals management, financieel en sales. De overige zijn voor het merendeel projectleiders, assistent projectleiders en voormannen. Deze laatste groepen worden ook ‘vrijwillig’ gedwongen om in de weekeinden administratief werk, zoals urenadministratie en planning, thuis uit te voeren.

Reden; hier is overdag op de bouwplaats geen tijd en ruimte voor. Ook maken deze medewerkers dagelijks lange dagen door reistijd en overwerk, en zijn ze ook nog regelmatig s’avonds bezig met de planning voor de volgende werkdag.

Op een gegeven moment is de balans werk – privé weg. De werknemer kan het niet meer aan en wordt er vaak door zijn werkgever en collega’s weggezet als een zwakkeling.

Belangrijkste conclusies van Inspectie SZW: De Inspectie SZW vindt dat 80 procent van de geïnspecteerde organisaties de werkdruk onvoldoende systematisch aanpakt. Dat geldt zowel voor de kleinere als voor de grote organisaties.

Bij de helft van de organisaties ontbreekt een systematische, cyclische aanpak om de oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Daardoor blijft de aanpak van werkdruk een ad hoc aanpak en is er te weinig zicht op de effecten van die aanpak.

Werkgevers, leidinggevenden en werknemers, maar ook ondernemingsraden, arbodiensten, (kern)deskundigen en sociale partners, spelen een belangrijke rol in het tot stand komen van de aanpak van werkdruk.

De Inspectie verwacht dat ze met meer voortvarendheid hun rol oppakken. De Inspectie SZW acht het noodzakelijk dat zowel de organisaties als de verschillende deskundigen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid meer investeren en samenwerken om werkdruk aan te pakken en meer zicht krijgen op de effecten van de maatregelen.

Zo wordt voor iedereen duidelijk dat de aanpak van werkdruk niet alleen wettelijk verplicht is, maar ook goed is voor de organisatie, de mensen die er werken en de producten of diensten die worden geleverd.

En wat gaat er nu echt gebeuren? De werkgevers en werknemers drinken samen een glas, doen (ook) samen een plas en alles blijft zoals het was. Want zolang de insteek blijft om ‘met steeds minder werknemers dezelfde hoeveelheid werk of zelfs meer uit te voeren’ zal de werkdruk en werkstress alleen maar blijven toenemen. Want, voor jou 10 nieuwe, omdat er nog steeds genoeg niet werkende werknemers als reserve aan de zijlijn staan.

Het hele rapport lezen? Download deze dan hieronder: werkdruk-rapport-inspectie-szw-2016

Gratis Downloadlink pdf ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Rapport iSZW 2016: Hoe gaan organisaties om met werkdruk?


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder