MET DANK AAN HET FNV!

Wanneer jij door blootstelling op je werk besmet bent geraakt met het coronavirus, dan is er sprake van een beroepsziekte. Bij een beroepsziektezaak moet je als werknemer bewijzen dat je op het werk aan het coronavirus bent blootgesteld en dat jouw gezondheidsschade daardoor kan zijn veroorzaakt. Dat kun je doen als je besmet bent, maar je kunt ook al bewijsmateriaal verzamelen als je nog geen corona hebt.

Extra bewijsmateriaal verzamelen als je ziek bent:

 • Wanneer er klachten ontstaan, dan is het belangrijk dat je getest wordt en zelf ook een kopie van de uitslag van de test hebt, zodat je ook later kunt aantonen dat je daadwerkelijk met het coronavirus Covid-19 bent besmet;
 • Als te herleiden is door wie je besmet bent, bijvoorbeeld door stamonderzoek dan zou dat heel waardevol zijn. Daarmee kun je dan aantonen of je op je werk bent besmet of in privétijd;
 • Noteer de datum waarop je je ziek heb gemeld;
 • Vraag alle verslagen van de bedrijfsarts en andere artsen en paramedici op waarmee je in contact bent geweest in verband met de besmetting met het coronavirus. Als patiënt heb je recht op een kopie van je medisch dossier.
 • Vraag ook de bedrijfsarts om melding te doen van een beroepsziekte bij het NCvB. Bedrijfsartsen zijn verplicht beroepsziekten te melden, maar dit gebeurd vaak niet.

Bewijsmateriaal verzamelen als je nog niet ziek bent:

 • Leg vast in welk ziekenhuis/ zorginstelling je hebt gewerkt (bijvoorbeeld je arbeidsovereenkomst);
 • Leg vast op welke afdeling je werkzaam was (ook als dit een andere afdeling is dan gebruikelijk, bewaar bijvoorbeeld e-mails waarin je de opdracht krijgt op een bepaalde afdeling te werken);
 • Wanneer was je ingeroosterd? Bewaar je rooster, of schrijf in je agenda of een document op je computer welke diensten je draaide en hoe lang de diensten waren;
 • Geef aan wanneer je met Covid-19 patiënten heb moeten werken. Doe dit bijvoorbeeld in het document met je rooster of in je agenda;
 • Noteer welke persoonlijke beschermingsmiddelen je wanneer tot je beschikking had. Noteer het ook wanneer er op bepaalde dagen geen beschermingsmiddelen waren. Juist dan is de kans op besmetting groter;
 • Bewaar ook documenten (bijvoorbeeld mailings) waarin door de werkgever aangegeven wordt welke beschermingsmiddelen je wanneer moet gebruiken, welke andere hygiënemaatregelen gevolgd moeten worden en hoe lang je de beschermingsmiddelen per keer gebruikt. De richtlijnen van het RIVM worden regelmatig bijgesteld, dus de data van de mailings/ briefings zijn belangrijk;
 • Noteer ook wanneer je onbeschermd hebt gewerkt met Covid-19 patiënten;
 • Vraag collega’s nu al of ze eventueel willen optreden als getuige. Noteer namen en telefoonnummers. Zij kunnen dan bevestigen of er bijvoorbeeld geen beschermingsmiddelen beschikbaar waren.

Daarnaast willen we je wijzen op het steunfonds van de stichting Zorg na Werk In Coronazorg (ZWIC). Ben je zorgmedewerker, besmet geraakt met corona en ben je opgenomen (geweest) op de Intensive Care? Dan kun je aanspraak maken een eenmalige bijdrage. Ook nabestaanden van zorgmedewerkers die zijn overleden door corona kunnen aanspraak doen op dit steunfonds. Meer informatie over dit steunfonds vind je hier.

Let op: Het is belangrijk om als je nog leeft je werkgever aansprakelijk te stellen. Anders kunnen je nabestaanden geen aanspraak meer maken op het smartengeld dat jij krijgt. Bureau Beroepsziekten FNV kan je daarbij ondersteunen. Als je een aanvraag doet bij het steunfonds van de stichting ZWIC, dan kun je je werkgever ook nog aansprakelijk stellen via Bureau Beroepsziekten FNV. Meer hierover lees je in de vraag ‘Wanneer moet ik mij aanmelden bij Bureau Beroepsziekten FNV?’


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder