legionella

Kans op Legionella besmetting bij ruim 10% van de afvalwaterzuiveringsinstallaties

De legionellabacterie kan de veteranenziekte (legionellapneumonie, ernstige longontsteking) of de pontiac fever (griepachtige verschijnselen) veroorzaken. Sinds 2012 neemt het aantal patiënten met legionella in Nederland toe. In 2018 waren er 584 patiënten met longontsteking door legionella in Nederland. De bacterie kan zich bij gunstige omgevingsfactoren, zoals temperatuur en voedingsbodem, snel Lees meer…

Vibratie handschoenen

Witte vingers door trillingen – is deze handschoen een mogelijke oplossing?

PBM Hand-arm trillingen ontstaan bij het bedienen van stotend handgereedschap, zoals sloophamers en trilstampers. Ook als ander trillend handgereedschap (bijvoorbeeld boor-, schuur-, slijp- en polijstgereedschap) wordt gebruikt, ontstaan hand-armtrillingen. Deze trillingen komen binnen via de handen en worden doorgegeven aan polsen, armen en schouders. Naarmate men langduriger en aan meer Lees meer…